Žalmy 107

1

Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky.

2

Nech tak povedia vykúpení Hospodinovi, ktorý ich vykúpil z ruky protivníka.

3

A shromaždil ich zo zemí, od východu a od západu, od polnoci aj od mora.

4

Blúdili po púšti, po pustej ceste, kde nenašli mesta na bývanie.

5

Boli hladní i smädní; ich duša omdlievala v nich.

6

A keď kričali vo svojom súžení na Hospodina, vytrhnul ich z ich úzkosti

7

a viedol ich po rovnej ceste, aby išli do mesta na bývanie.

8

Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka,

9

(lebo nasycuje práhnúcu dušu a hladovitú dušu naplňuje dobrým)

10

tí, ktorí sedeli vo tme a v tôni smrti, spútaní biedou a železom,

11

pretože odporovali rečiam silného Boha a opovrhli radou Najvyššieho,

12

a preto zohnul ich srdce trápením; klesli, a nebolo toho, kto by bol pomohol.

13

A keď volali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkosti.

14

Vyviedol ich zo tmy a z tône smrti a ich povrazy potrhal.

15

Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka,

16

pretože polámal medené dvere a posekal železné závory.

17

Nesmyselní, trápili sa pre cestu svojho prestúpenia a pre svoje neprávosti!

18

Ich duša si ošklivila každý pokrm, a priblížili sa až k bránam smrti.

19

Ale keď kričali na Hospodina vo svojom súžení, zachránil ich z ich úzkostí.

20

Znova a znova poslal svoje slovo a uzdravoval ich a vyslobodzoval z ich mnohej záhuby.

21

Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka!

22

Nech obetujú obeti chvály a rozprávajú jeho skutky s plesaním.

23

Tí, ktorí sa plavia po mori na lodiach, ktorí pracujú na veľkých vodách,

24

tí vidia skutky Hospodinove a jeho divy v hlbine.

25

Lebo keď len povie, spôsobí to, že povstane búrlivý vietor, ktorý do vysoka dvíha jeho vlny.

26

Hneď vystupujú akoby do neba, hneď zase sostupujú do priepasti; ich duša sa rozplýva v nebezpečenstve.

27

Motajú a klátia sa jako opilý, a všetka ich múdrosť je tam!

28

A keď kričia na Hospodina vo svojom súžení, vyvodí ich z ich úzkostí.

29

Zastavuje búrku a obracia ju na tíšinu, a umĺkajú ich vlny.

30

Plavci sa radujú, že utíchly, a on ich vedie do prístavu ich želania.

31

Nech oslavujú Hospodina pre jeho milosť a pre jeho divy pred synmi človeka.

32

Nech ho vyvyšujú v shromaždení ľudu, a nech ho chvália v zasadnutí starcov.

33

Obracia rieky na púšť a vodné pramene na vypráhlu sušinu,

34

úrodnú zem na slatinu pre zlosť obyvateľov, ktorí bývajú v nej.

35

Obracia púšť na jazero vody a vypráhlu zem na pramene vôd.

36

Osadzuje tam hladných, a postavia si tam mesto na bývanie.

37

A posievajú polia, sadia vinice a nadobúdajú plodu úrody.

38

Žehná im, a množia sa veľmi, a ich dobytka neumenšuje.

39

A zase, keď chce, ubúda ich a bývajú snížení od sovrenia, všelijakého strádania a od žiaľu.

40

Vylieva opovrženie na kniežatá a dáva, aby blúdili po pustine, kde nieto cesty.

41

Povyšuje chudobného z trápenia a rozmnožuje rodiny jako stádo oviec.

42

Uvidia to úprimní a budú sa radovať, ale každá neprávosť zapchá svoje ústa.

43

Kto je múdry, bude to ostríhať, a takí porozumejú rôznej milosti Hospodinovej.