Žalmy 101

1

Žalm Dávidov. Budem ospevovať milosť a súd. Tebe, Hospodine, budem spievať žalmy.

2

Rozumne si chcem počínať na ceste dokonalosti. Ó, kedyže prijdeš ku mne? Budem chodiť v bezúhonnosti svojho srdca i vo svojom dome.

3

Nepostavím si pred svoje oči veci beliála. Nenávidím skutku tých, ktorí sa uchyľujú od Boha; neprichytí sa ma.

4

Prevrátené srdce odstúpi odo mňa; nepoznám zlého.

5

Kto tajne škodí svojmu blížnemu jazykom, toho vytnem. Človeka vysokých očí a nadutého srdca nemôžem strpieť.

6

Moje oči hľadia na verných zeme, aby bývali so mnou. Slúžiť mi bude ten, kto chodí cestou dokonalosti.

7

Nebude bývať v mojom dome ten, kto robí ľstive; ten, kto hovorí lož, neobstojí pred mojimi očima.

8

Každého rána budem plieniť všetkých nešľachetníkov zeme, aby som z mesta Hospodinovho vyťal všetkých činiteľov neprávosti.