Jób 33

1

Avšak počuj, prosím, Jobe, moje reči a pozoruj ušima na všetky moje slová!

2

Nože hľa, otvorím svoje ústa; môj jazyk bude hovoriť v mojich ústach.

3

Moje slová budú úprimnosťou môjho srdca, a čo do známosti mojich rtov, budú hovoriť čiste.

4

Duch silného Boha ma učinil a dych Všemohúceho mi dal život.

5

Ak môžeš, odpovedz mi; priprav sa predo mnou na odpor a postav sa!

6

Hľa, ja som práve tak Boží jako ty, i ja som odštiknutý z blata.

7

Hľa, tedy, môj strach ťa nepredesí, a môj tlak nebude ťažko doliehať na teba.

8

Ale si povedal predo mnou, v moje uši, a počul som zvuk tvojich slov:

9

Čistý som, bez prestúpenia, nevinný som a nemám neprávosti na svedomí.

10

Hľa, vynašiel proti mne príčiny k nepriateľstvu; považuje ma sebe za nepriateľa.

11

Vložil moje nohy do klady; strežie všetky moje stezky.

12

Hľa, v tej veci nie si spravedlivý; odpoviem ti, pretože je Bôh väčší ako smrteľný človek.

13

Prečo sa s ním pravotíš, že sa nezodpovedá za niktoré svoje veci?

14

Lebo raz hovorí silný Bôh i dva razy, a človek toho nevidí,

15

vo sne videnia noci, keď pripáda hlboký spánok na ľudí v driemotách na posteli.

16

Vtedy odhaľuje ucho ľudí a zapečaťuje to, čomu ich učí,

17

aby odviedol človeka od zlého skutku a zakryl pýchu pred mužom.

18

Zdržuje jeho dušu od jamy a jeho život, aby nenadišiel na meč.

19

A je káraný bolesťou na svojej loži a jeho kosti trvalou pravotou káravou,

20

takže si jeho život oškliví chlieb a jeho duša pokrm, ináče žiadúci.

21

Jeho telo hynie, až ho nezrieť, a jeho kosti páčia, ktoré sa nevidely.

22

A tak sa blíži jeho duša jame a jeho život usmrcujúcim.

23

No, ak je pri ňom anjel vykladač, jeden z tisíca, aby oznámil za človeka jeho právo,

24

vtedy sa zľutuje nad ním a povie: Vyprosti ho, aby nesostúpil do jamy; našiel som výkupné.

25

Vtedy omladne jeho telo viac ako za detstva; navráti sa ku dňom svojej mladosti;

26

bude sa modliť Bohu, a bude mu milostivý, a uvidí jeho tvár s jasotom, a Bôh navráti smrteľnému človekovi jeho spravedlivosť.

27

Bude spievať hľadiac na ľudí a povie: Zhrešil som a prevrátil som to, čo je pravé, a nie je mi odplatené podľa zásluhy.

28

Vykúpil moju dušu, aby neišla do jamy, a môj život, aby videl svetlo.

29

Hľa, to všetko robí silný Bôh, a to dvakrát i trikrát pri človekovi,

30

aby vrátil jeho dušu zpät od jamy, aby bol osvietený svetlom živých.

31

Pozoruj, Jobe, ušima, počuj ma; mlč, a ja budem hovoriť.

32

Ak máš, čo povedať, odpovedz mi; hovor, lebo by som ťa chcel ospravedlniť.

33

Ale ak nič, počuj ty mňa; mlč, a poučím ťa múdrosti.