Jób 26

1

Zase odpovedal Job a riekol:

2

Čo si pomohol tomu, kto nemá sily? Jako si zachránil rameno, ktoré nemá vlády?

3

Čo si poradil tomu, kto nemá múdrosti? A dal si hojne poznať pravú podstatu vecí!

4

Komu si zvestoval slová? A čí dych to vyšiel z teba?

5

Duchovia mŕtvych sa svíjajú bolesťou pod vodami aj ich spoluobyvatelia.

6

Priepasť šeola je nahá pred ním, a nieto prikrytia abaddonu.

7

Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.

8

Zaväzuje vody do svojich oblakov, a neroztrhne sa oblak pod nimi.

9

Drží ukrytú tvár svojho trónu; rozťahuje nad ním svoj oblak;

10

ustanovil medze na povrchu vody do kruhu až potiaľ, kde končí svetlo so tmou.

11

Stĺpy nebies sa trasú a trnú od jeho žehrania.

12

Svojou silou búri more a svojím umom drtí Rahaba.

13

Od jeho ducha nebesia báj; jeho ruka prebodne dlhého hada.

14

Hľa, to sú výbežky jeho ciest. A jaký je to ešte len šepot toho, čo sme počuli o ňom! A hromu jeho hrdinskej sily kto porozumie?!