Jób 25

1

A Bildad Šuchský odpovedal a riekol:

2

Panstvo a strach je u neho; pôsobí pokoj na svojich výsostiach.

3

Či je počet jeho čatám? Alebo nad kým nevychádza jeho svetlo?

4

A jako by tedy mohol byť smrteľný človek spravedlivý pred silným Bohom, alebo jako byť čistý splodený zo ženy?

5

Hľa, ani mesiac mu nesvieti dosť jasne, a hviezdy nie sú čisté v jeho očiach.

6

Čo potom smrteľný človek, červ a syn človeka, červiak!