Jób 24

1

Prečo nie sú od Všemohúceho ukryté časy, a prečo tí, ktorí ho znajú, nevidia jeho dní?

2

Bezbožníci prenášajú medze, lúpežne zajímajú stádo a pasú.

3

Sebe odháňajú osla sirôt; berú do zálohu vola vdovy.

4

Vychyľujú chudobných z cesty, a biedni zeme sa musia skrývať všetci dovedna.

5

Hľa, jako divokí osli na púšti vychádzajú po svojej práci hľadajúc korisť skoro za rána. Púšť mu dáva chlieb pre jeho deti.

6

Na poli žnú jeho miešaný krm, a paberkujú vinicu bezbožníka.

7

Nahí nocujú, bez rúcha, a nieto prikrytia na zime.

8

Moknú od dažďa vrchov a nemajúc iného útočišťa objímajú skalu.

9

Olupujú sirotu o prsia, a to, čo je na biednom, berú do zálohu,

10

takže musia chodiť nahí, bez odevu, a hladní tí, ktorí nosia snopy.

11

Medzi ich múrami tlačia olej; šliapu hrozno v prešoch a sú smädní.

12

Ľudia z mesta vzdychajú, a duša ranených volá o pomoc. A Bôh tomu nečiní prietrže.

13

Oni sú z tých, ktorí sa protivia svetlu; neznajú jeho ciest ani nezotrvávajú na jeho chodníkoch.

14

Na úsvite povstáva vrah; zabíja biedneho a chudobného a vnoci je ako zlodej.

15

A oko cudzoložníka striehne na mrak a hovorí: Neuvidí ma oko. A zakrýva tvár.

16

Za tmy podkopáva domy; vodne sa zamykajú; neznajú svetla.

17

Lebo im všetkým dovedna je ráno tôňou smrti, pretože znajú hrôzy temna smrti.

18

Ľahký je na povrchu vody; ich diel je zlorečený na zemi; neobráti sa viacej na cestu viníc.

19

Jako sucho i horúco pohlcujú snežné vody, tak i hrob tých, ktorí hrešia.

20

Zabudne ho život matky; sladnúť bude červom; nebude viacej spomínaný, a tak bude neprávosť zlomená jako strom,

21

ten, kto spása, pohlcuje neplodnú, ktorá nerodí, a vdove nečiní dobrého.

22

A tak zachvacuje mocných vo svojej sile; keď povstane, nikto neverí v život.

23

Bôh mu dáva, aby žil bezpečne a spoľahol sa; ale jeho oči pozorujú na ich cesty.

24

Keď sa povýšia voľačo málo, hneď ich neni, a sú snížení; uchvátení sú jako všetci iní a skosení sú jako vŕšok klasu.

25

A jestli nie je tak, kde kto mi dokáže, že som luhal? A nech obráti moju reč na nič!