Jób 22

1

Na to odpovedal Elifaz Témanský a riekol:

2

Či prospeje niečím človek silnému Bohu? Ale istotne sebe prospeje rozumný.

3

Či bude mať Všemohúci niečo z toho, keď budeš spravedlivý? Alebo či bude mať z toho nejaký zisk, keď budeš robiť tak, aby boly tvoje cesty bezúhonné?

4

Či ťa azda bude kárať preto, že sa ťa bojí, pojde s tebou v súd?

5

Či nie je tvoja zlosť veľká? A nie je konca tvojim neprávostiam.

6

Lebo si brával záloh od svojich bratov bez príčiny a svliekal si rúcho s nahých.

7

Nenapojil si ustatého vodou a lačnému si odoprel chleba.

8

A tak mal zem človek silného ramena a súc váženou osobou býval v nej.

9

Vdovy si preč posielal s prázdnym, a ramená sirôt boly drtené.

10

Preto sú vôkol teba osídla a strach ťa predesil znenazdania,

11

alebo tma, že nevidíš, a záplava vody ťa pokryla.

12

Či nie je Bôh vysoký jako nebesia? A vidz vrchol hviezd, že sú vysoko!

13

A hovoríš: Čože vie silný Bôh?! Či bude súdiť v mrákave?

14

Oblaky sú mu skrýšou, takže nevidí a chodí sem a ta po okruhu nebies.

15

Či budeš pozorovať cestu predošlého veku, ktorou kráčali mužovia márnosti,

16

ktorí boli vyrvaní pred časom, a ktorých základ bol nakoniec ako rozliata rieka?

17

Ktorí hovorievali silnému Bohu: Ujdi od nás! A že čo im učiní Všemohúci?

18

Kým on naplňoval ich domy dobrým. Ale rada bezbožných je ďaleko odo mňa.-

19

Spravedliví to uvidia a budú sa radovať, a nevinný sa im vysmeje a povie:

20

Áno, tak je; vyhladený je ten, ktorý bol povstal proti nám a ich ostatok strávil oheň.

21

Nože si zvykni s ním a maj pokoj, tak prijde na teba dobré.

22

Prijmi, prosím, zákon z jeho úst a slož jeho reči vo svojom srdci.

23

Jestli sa navrátiš k Všemohúcemu, budeš zase vybudovaný, a jestli vzdiališ neprávosť od svojich stánov.

24

A slož do prachu zlato a medzi skalie potokov zlato z Ofíra.

25

A tak bude Všemohúci tvojím zlatom i striebrom najkrásnejšieho lesku tebe.

26

Lebo vtedy sa budeš kochať vo Všemohúcom a pozdvihneš svoju tvár k Bohu.

27

Budeš sa mu pokorne modliť, a vyslyší ťa, a splníš svoje sľuby.

28

Keď povieš slovo, že bude to či to, bude ti stáť, a svetlo bude žiariť na tvoje cesty.

29

A keby viedly dolu do pokory, povieš: Bude povýšenie. A toho, kto je ponížených očí, zachráni.

30

A jestli vytrhne toho, kto nie je bez viny, doista bude vytrhnutý čistotou tvojich rúk.