Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

Ester 4

1

A Mardocheus zvedel všetko, čo sa stalo. Vtedy roztrhol Mardocheus svoje rúcho a obliekol smútočné rúcho drsné a popol a vyjdúc do prostred mesta kričal velikým krikom a žalostným.

2

A prišiel až pred bránu kráľovu! Lebo nebolo dovolené vojsť do brány kráľovej v smútočnom vreci.

3

A vo všetkých krajinách ako i na každom mieste, kam došlo slovo kráľovo a jeho zákon, mali Židia veliký smútok a pôst a plakali a kvílili, a mnohí mali postlané vrece a popol.

4

Vtedy prišly dievčiny Esterine a jej komorníci a oznámili jej to. A kráľovná sa veľmi zarmútila, bolestne, a poslala šaty obliecť Mardochea a sňať jeho vrece s neho, ale neprijal.

5

Vtedy zavolajúc si Ester Hatacha, jedného z komorníkov kráľových, ktorého bol postavil k nej, aby jej slúžil, rozkázala mu odísť k Mardocheovi, aby zvedel, čo je to, a prečo je to.

6

A Hatach vyšiel za Mardocheom na ulicu mesta, ktorá bola pred bránou kráľovou.

7

A Mardocheus mu oznámil všetko, čo sa mu prihodilo, aj o sume striebra, o ktorom povedal Háman, že ho odváži a pridá ku pokladom kráľovým za Židov, aby ich zahubili.

8

A dal mu aj odpis písma zákona, ktorý bol vydaný v Súsane, aby ich vyhladili, aby ho ukázal Esteri a oznámil jej to, a aby jej prikázal vojsť ku kráľovi a žiadať o zľutovanie u neho a prosiť pred jeho tvárou za svoj ľud.

9

A tak prišiel Hatach a oznámil Esteri slová Mardocheove.

10

A Ester povedala Hatachovi a rozkázala mu odísť k Mardocheovi a povedať mu:

11

Všetci služobníci kráľovi i ľud krajín kráľových vedia o tom, že nech by to bol ktokoľvek, či muž či žena, kto by vošiel ku kráľovi do vnútorného dvora, kto by nebol volaný, jeden a ten istý zákon platí o ňom: zabiť ho, krome toho, proti komu by kráľ vystrel zlatú berlu, aby žil; a ja som nebola volaná, aby som vošla ku kráľovi, toto už tridsať dní.

12

Ale keď oznámili Mardocheovi slová Esterine,

13

riekol Mardocheus, aby dali Esteri odpoveď: Nemysli si vo svojej duši, že sama unikneš v dome kráľovom zo všetkých Židov.

14

Ba ak budeš naozaj mlčať v tento čas, dostaví sa Židom z iného miesta úľava a vyslobodenie, a ty a dom tvojho otca zahyniete. A kto vie, či práve pre čas, ako je toto, neprišla si ku kráľovstvu!

15

Vtedy riekla Ester, aby zase povedali Mardocheovi:

16

Idi, shromaždi všetkých Židov, ktorí sa nachádzajú v Súsane, a postite sa za mňa a nejedzte ani nepite tri dni ani vodne ani vnoci, a ja tiež i moje dievčatá sa budeme tak postiť, a tak vojdem ku kráľovi, čo nebude podľa zákona, a jestli zahyniem, zahyniem.

17

Vtedy odišiel Mardocheus a vykonal všetko tak, ako mu rozkázala Ester.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936