2 Kroník 4

1

A spravil aj medený oltár, ktorý bol dvadsať lakťov dlhý, dvadsať lakťov široký a desať lakťov vysoký.

2

A spravil uliate more, široké desať lakťov od jedného jeho kraja po jeho druhý kraj, a bolo okruhlé dookola, a jeho výška bola päť lakťov, a šnúra tridsiatich lakťov ho objala dookola.

3

A pod ním boly podoby volov, ktoré ho obnímaly kolom dookola, na desať lakťov, obkľučujúc more dookola, dva rady bolo tých volov, ktoré boly s ním spolu sliate.

4

Stálo na dvanástich voloch, z ktorých tri hľadely na sever, tri hľadely na západ, tri hľadely na juh a tri hľadely na východ, a more bolo na nich svrchu, a všetky ich zadky boly obrátené do vnútra.

5

Jeho hrúbka bola na dlaň, a jeho okraj bol, ako býva okraj kalicha, jako kvet ľalie, a čo do objemu, objímalo tri tisíce batov.

6

A spravil desať umyvákov a dal z nich päť na pravú stranu a päť na ľavú stranu umývať v nich; to, čo sa pripravovalo na zápalnú obeť, oplakovali v nich, a more bolo na to, aby sa v ňom umývali kňazi.

7

A spravil desať zlatých svietnikov podľa ich druhu a postavil v chráme, päť po pravej a päť po ľavej strane.

8

Spravil aj desať stolov, ktoré postavil v chráme, päť po pravej a päť po ľavej strane, a spravil i sto zlatých čiaš.

9

A spravil dvor pre kňazov aj veľké nádvorie i dvere na nádvorí a ich dvere pokryl meďou.

10

A more umiestil na pravej strane na východ oproti juhu.

11

A Chúram narobil aj hrncov a lopát a čiaš. A tak dokončil Chúram dielo, ktoré konal kráľovi Šalamúnovi v dome Božom:

12

dva stĺpy a hlavice a makovice na vrch tých stĺpov po dvoje a dve pletivá pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boly hore na stĺpoch,

13

a granátových jabĺk štyristo pre tie dve pletivá, dva rady granátových jabĺk pre jedno pletivo pokryť dve hlavice makovíc, ktoré boly na stĺpoch;

14

spravil aj podstavce a umyváky spravil na podstavce;

15

jedno more a dvanásť volov pod ním;

16

a hrnce, lopaty a vidlice i všetky ich nádoby spravil Chúram Abiv kráľovi Šalamúnovi pre dom Hospodinov z leštenej medi.

17

Na rovine Jordána ich ulieval kráľ vo formách z ílovatej zeme medzi Sukkótom a medzi Ceredatou.

18

A tak narobil Šalamún všetkých tých nádob veliké množstvo, lebo sa nevyhľadávala váha medi.

19

A Šalamún spravil všetky nádoby, ktoré boly potrebné pre dom Boží, zlatý oltár i stoly, na ktoré kládli chleby, predložené tvári Božej,

20

svietniky a ich lampy, aby ich rozsvecovali podľa poriadku pred svätyňou svätých, všetko z rýdzeho zlata;

21

i kvety, lampy a štipce na čistenie taktiež zo zlata, a to bolo najvýbornejšie zlato,

22

a nože, čaše, panvy a kadidlá, z rýdzeho zlata, a vchod do domu, jeho vnútorné dvere do svätyne svätých i vonkajšie dvere domu, totiž do chrámu, boly zo zlata.