2 Kroník 27

1

Jotám mal dvadsaťpäť rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Jeruša, dcéra Cádokova.

2

A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, všetko tak, ako robil Uziáš, jeho otec, len že nevošiel do chrámu Hospodinovho. Ale ľud bol ešte vždy porušený.

3

On vystavil hornú bránu domu Hospodinovho i na múre Ofela staväl mnoho.

4

Krome toho vystavil mestá na pohorí Júdovom a v lesoch nastaväl zámkov a veží.

5

Ten istý tiež bojoval s kráľom synov Ammonových a premohol ich. A synovia Ammonovi mu dali toho roku sto hrivien striebra a desať tisíc korov pšenice a jačmeňa tiež desať tisíc. Toľko mu dali synovia Ammonovi i druhého roku i tretieho.

6

A tak zmocnel Jotám, lebo upravil svoje cesty pred Hospodinom, svojím Bohom.

7

A ostatné deje Jotámove jako i všetky jeho vojny i jeho cesty, tie hľa, sú napísané v knihe kráľov Izraelových a Júdových.

8

Dvadsaťpäť rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval šestnásť rokov v Jeruzaleme.

9

A tak ľahol Jotám a ležal so svojimi otcami, a pochovali ho v meste Dávidovom. A kraľoval Achaz, jeho syn, miesto neho.