Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

2 Kroník 10

1

A Rechabeám odišiel do Sichema, lebo do Sichema bol prišiel celý Izrael, aby ho urobil kráľom.

2

A stalo sa, keď počul o tom Jeroboám, syn Nebátov, ktorý bol v Egypte, kam bol utiekol pred kráľom Šalamúnom, že sa navrátil Jeroboám z Egypta.

3

Lebo poslali po neho a povolali ho. A tedy prišiel Jeroboám i celý Izrael a hovorili Rechabeámovi a riekli:

4

Tvoj otec spravil tvrdým naše jarmo, nuž teraz poľahči ujmúc z tvrdej služby svojho otca a s jeho ťažkého jarma, ktoré vzložil na nás, a budeme ti slúžiť.

5

A on im povedal: Dočkajte tri dni a potom prijdite zase ku mne. A tak odišiel ľud.

6

Vtedy sa radil kráľ Rechabeám so starcami, ktorí stávali pred Šalamúnom, jeho otcom, kým žil, a povedal: Ako vy radíte, jakú dať odpoveď tomuto ľudu?

7

A hovorili mu a riekli: Ak budeš dobrý a láskavý na tento ľud a urobíš im po vôli a budeš im hovoriť dobré slová, budú ti služobníkmi po všetky dni.

8

Ale opustil radu starcov, ktorú mu dali, a radil sa s mládencami, ktorí rástli s ním a ktorí stáli pred ním.

9

A povedal im: Čo vy radíte, že čo máme odpovedať tomuto ľudu, ktorí mi hovorili a riekli: Poľahči nám ujmúc od jarma, ktoré vzložil na nás tvoj otec?

10

A mládenci, ktorí rástli s ním, mu hovorili a riekli: Takto povieš ľudu, ktorí ti hovorili a riekli: Tvoj otec učinil ťažkým naše jarmo, ale ty poľahči ujmúc od nášho jarma, tedy takto im povieš: Môj malíček je tlstejší ako boly bedrá môjho otca.

11

Tak teraz, môj otec vraj naložil na vás ťažké jarmo, ale ja ešte pridám na vaše jarmo; môj otec vás trestal bičíkami, ale ja vás budem trestať uzlovatými bičmi!

12

A tak prišiel Jeroboám i všetok ľud k Rechabeámovi tretieho dňa, jako hovoril kráľ povediac: Prijďte zase ku mne tretieho dňa.

13

A kráľ im odpovedal tvrdo a tedy kráľ Rechabeám opustil radu starcov

14

a hovoril im podľa rady mládencov a povedal: Môj otec učinil ťažkým vaše jarmo, ale ja ešte pridám naň; môj otec vás trestal bičíkmi, ale ja budem trestať uzlovatými bičmi.

15

A neposlúchol a nepovolil kráľ ľudu, lebo to bol obrat od Boha, aby postavil Hospodin svoje slovo, ktoré hovoril skrze Achiáša Šilonského Jeroboámovi, synovi Nebátovmu.

16

A videl celý Izrael, že ho nevyslyšal kráľ, a preto odpovedal ľud kráľovi a riekol: Akýže máme podiel v Dávidovi? Ani nemáme dedičstva v synovi Izaiho! Každý do svojich stánov, Izraelu! Teraz už opatri svoj dom, Dávide! A tak odišiel celý Izrael do svojich stánov.

17

Ale čo do synov Izraelových, ktorí bývali v mestách Júdových, nad tými kraľoval Rechabeám.

18

Keď potom poslal kráľ Rechabeám Adoráma, ktorý bol nad daňami, uhádzali ho synovia Izraelovi kamením, aj zomrel. A kráľ Rechabeám sobral všetku silu, aby vysadol na voz a utiekol do Jeruzalema.

19

A tak sa vzbúril Izrael proti domu Dávidovmu a odpadol od neho, jako je to až do tohoto dňa.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936