Výber biblie
Starý Zákon
Nový Zákon
Slovenská Biblia 1936

1 Kroník 19

1

Potom sa stalo, že zomrel Náchaš, kráľ synov Ammonových, a kraľoval jeho syn miesto neho.

2

Vtedy riekol Dávid: Učiním milosť Chanúnovi, synovi Náchašovmu, lebo aj jeho otec učinil mne milosť. A tak poslal Dávid poslov, aby ho potešil ohľadne jeho otca. Nuž prišli služobníci Dávidovi do zeme synov Ammonových k Chanúnovi, aby ho potešili.

3

Ale kniežatá synov Ammonových povedali Chanúnovi: Či myslíš, že Dávid ctí tvojho otca, že ti poslal tešiteľov? Či azda nie preto prišli jeho služobníci k tebe, aby prezkúmali a podvrátili a prešpehovali zem?

4

A tak vzal Chanún služobníkov Dávidových a oholil ich a odstrihol ich rúcha do polovice, až do rozkroku, a tak ich poslal preč.

5

A niektorí odíduc oznámili o tých mužoch Dávidovi. A poslal im naproti, lebo mužovia boli veľmi zohavení. A kráľ im povedal: Pobuďte v Jerichu, dokiaľ nepodrastú vaše brady, potom sa navrátite.

6

Keď potom videli synovia Ammonovi, že sa zosmradili u Dávida, poslal Chanún a synovia Ammonovi tisíc hrivien striebra, aby si za mzdu najali zo Sýrie Mezopotamie a zo Sýrie Maachy a z Cóby vozy i jazdcov.

7

A tak si najali za mzdu tridsaťdva tisíc vozov i kráľa z Maachy i jeho ľud, a prijdúc rozložili sa táborom pred Médebou. A synovia Ammonovi sa tiež shromaždili zo svojich miest a prišli do boja.

8

Keď to počul Dávid, poslal Joába a všetko vojsko chrabrých bojovníkov.

9

A vyjdúc synovia Ammonovi zriadili sa do boja pri vchode do mesta, a kráľovia, ktorí boli prišli, boli osobitne na poli.

10

Keď potom videl Joáb, že je šík obrátený proti nemu zpredu i zozadu, vybral zo všetkých vybraných z Izraela najsúcejších a zriadil ich proti Sýrovi.

11

A ostatok ľudu dal do ruky Abišaiho, svojho brata, a zriadili sa proti synom Ammonovým.

12

A riekol: Ak budú Sýrovia silnejší ako ja, budeš mi na pomoc; a keby synovia Ammonovi boli silnejší ako ty, pomôžem ti.

13

Buď silný, a vzmužme sa za svoj ľud a za mestá svojho Boha. A Hospodin učiní to, čo bude dobré v jeho očiach.

14

No keď sa priblížil Joáb a ľud, ktorý bol s ním, pred Sýrov do boja, utiekli pred ním.

15

A synovia Ammonovi uvidiac, že uteká Sýr, utiekli aj oni pred Abišaim, jeho bratom, a vošli do mesta. A Joáb prišiel potom do Jeruzalema.

16

A keď videli Sýrovia, že sú porazení od Izraela, poslali poslov a vyviedli Sýrov, ktorí bývali za riekou, a Šofach, veliteľ vojska Hadarézerovho, išiel pred nimi.

17

Keď sa to oznámilo Dávidovi, shromaždil celého Izraela a prejdúc cez Jordán prišiel proti nim a zriadil vojsko proti nim. A keď zriadil Dávid vojsko proti Sýrom do boja, bojovali s ním.

18

Ale Sýrovia utiekli pre Izraelom, a Dávid pobil mnohých zo Sýrov poraziac sedem tisíc vozov a štyridsať tisíc mužov peších, i Šofacha, veliteľa vojska, zabil.

19

A keď videli služobníci Hadarézerovi, že sú porazení od Izraela, uzavreli pokoj s Dávidom a slúžili mu. Potom už nechceli viacej Sýrovia pomáhať synom Ammonovým.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936