Genezis 5

1

Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Bôh Adama, učinil ho na podobu Boha.

2

Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam, v deň, v ktorý boli stvorení.

3

Adam žil sto tridsať rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set.

4

A bolo dní Adamových po splodení Seta osemsto rokov, a splodil synov a dcéry.

5

A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil, deväťsto tridsať rokov, a zomrel.

6

A Set žil sto päť rokov a splodil Enoša.

7

A Set žil po splodení Enoša osemsto sedem rokov a splodil synov a dcéry.

8

A bolo všetkých dní Setových deväťsto dvanásť rokov, a zomrel.

9

A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana.

10

A Enoš žil po splodení Kénana osemsto pätnásť a splodil synov a dcéry.

11

A bolo všetkých dní Enošových deväťsto päť rokov, a zomrel.

12

A Kénan žil sedemdesiat rokov a splodil Mahalaléla.

13

A Kénan žil po splodení Mahalaléla osemsto štyridsať rokov a splodil synov a dcéry.

14

A bolo všetkých dní Kénanových deväťsto desať rokov, a zomrel.

15

A Mahalalél žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Jareda.

16

A Mahalalél žil po splodení Jareda osemsto tridsať rokov, a splodil synov a dcéry.

17

A bolo všetkých dní Mahalalélových osemsto deväťdesiatpäť rokov, a zomrel.

18

A Jared žil sto šesťdesiatdva rokov a splodil Enocha.

19

A Jared žil po splodení Enocha osemsto rokov a splodil synov a dcéry.

20

A bolo všetkých dní Jaredových deväťsto šesťdesiatdva rokov, a zomrel.

21

A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema.

22

A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry.

23

A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov.

24

A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh.

25

A Matuzalem žil sto osemdesiatsedem rokov a splodil Lámecha.

26

A Matuzalem žil po splodení Lámecha sedemsto osemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry.

27

A bolo všetkých dní Matuzalemových deväťsto šesťdesiatdeväť rokov, a zomrel.

28

A Lámech žil sto osemdesiatdva rokov a splodil syna.

29

A nazval jeho meno Noach povediac: Tento nás poteší a oddýchneme si od svojho diela a od bolestí práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil Hospodin.

30

A Lámech žil po splodení Noacha päťsto deväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry.

31

A bolo všetkých dní Lámechových sedemsto sedemdesiatsedem rokov, a zomrel.

32

A Noachových bolo päťsto rokov, a Noach splodil Sema, Chama a Jafeta.