Genezis 11

1

A celá zem bola jedného jazyka a jednakých slov.

2

A stalo sa, keď sa rušali od východu, že našli rovinu v zemi Sineáre a bývali tam.

3

Vtedy povedali druh druhovi: Nože narobme tehiel a vypáľme ich v ohni. A tak im bola tehla miesto kameňa a zemská smola im bola miesto malty.

4

A povedali: Nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude sahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme.

5

Vtedy sostúpil Hospodin, aby videl mesto a vežu, ktoré staväli synovia človeka.

6

A Hospodin riekol: Hľa, je to jeden národ, a všetci majú jeden a ten istý jazyk, a toto je začiatkom toho, čo budú ďalej robiť; takto im teraz nebude prekazené v ničom z toho, čo si zaumienili robiť.

7

Nože sostúpme a zmiatnime tam ich jazyk, aby nerozumeli druh reči svojho druha.

8

A tak ich rozptýlil Hospodin odtiaľ po tvári celej zeme, a prestali staväť mesto.

9

Preto nazvali jeho meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin jazyk celej zeme a odtiaľ ich rozptýlil Hospodin po tvári celej zeme.

10

Toto sú rody Semove. Semovi bolo sto rokov a splodil Arfaxada, dva roky po potope.

11

A Sem žil po splodení Arfaxada päťsto rokov a splodil synov a dcéry.

12

A Arfaxad bol živý tridsaťpäť rokov a splodil Šélacha.

13

A Arfaxad žil po splodení Šélacha štyristo tri rokov a splodil synov a dcéry.

14

A Šélach bol živý tridsať rokov a splodil Hébera.

15

A Šélach žil po splodení Hébera štyristo tri rokov a splodil synov a dcéry.

16

A Héber žil tridsaťštyri rokov a splodil Pélega.

17

A Héber žil po splodení Pélega štyristo tridsať rokov a splodil synov a dcéry.

18

A Péleg žil tridsať rokov a splodil Reu-va.

19

A Péleg žil po splodení Reu-va dvesto deväť rokov a splodil synov a dcéry.

20

A Reu žil tridsaťdva rokov a splodil Serúga.

21

A Reu žil po splodení Serúga dvesto sedem rokov a splodil synov a dcéry.

22

A Serúg žil tridsať rokov a splodil Náchora.

23

A Serúg žil po splodení Náchora dvesto rokov a splodil synov a dcéry.

24

A Náchor žil dvadsaťdeväť rokov a splodil Téracha.

25

A Náchor žil po splodení Téracha sto devätnásť rokov a splodil synov a dcéry.

26

A Térach žil sedemdesiat rokov a splodil Abrama, Náchora a Hárana.

27

A toto sú rody Térachove: Térach splodil Abrama, Náchora a Hárana, a Háran splodil Lota.

28

A Háran zomrel pred Térachom, svojím otcom, vo svojej rodnej zemi, v Úre Chaldejov.

29

A Abram a Náchor si vzali ženy; meno ženy Abramovej bolo Sáraj, a meno ženy Náchorovej bolo Milka, dcéra Háranova, ktorý bol otcom Milky a otcom Jisky.

30

A Sáraj bola neplodná; nemala detí.

31

A Térach pojal Abrama, svojho syna, a Lota, syna Háranovho, svojho vnuka, i Sáraj, svoju nevestu, ženu Abrama, svojho syna, a vyšli s nimi z Úra Chaldejov, aby išli do zeme Kanaána a prišli až do Chárana a bývali tam.

32

A bolo dní Térachových dvesto päť rokov, a Térach zomrel v Chárane.