Bible Selection
Old Testament
New Testament
Српска Библија (Latin) DK 1865

1 Тимотеју 7

1

Ovo vam kazah da se ne sablaznite.

2

Izgoniće vas iz zbornica; a doći će vrijeme kad će svaki koji vas ubije misliti da Bogu službu čini.

3

I ovo će činiti, jer ne poznaše oca ni mene.

4

Nego vam ovo kazah kad dođe vrijeme da se opomenete ovoga da vam ja kazah; a isprva ne kazah vam ovo, jer bijah s vama.

5

A sad idem k onome koji me posla, i niko me od vas ne pita: kuda ideš?

6

Nego što vam ovo kazah žalosti napuni se srce vaše.

7

Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem: jer ako ja ne idem, utješitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću ga k vama.

8

I kad on dođe pokaraće svijet za grijeh, i za pravdu, i za sud:

9

Za grijeh dakle što ne vjeruju mene;

10

A za pravdu što idem k ocu svojemu; i više me nećete vidjeti;

11

A za sud što je knez ovoga svijeta osuđen.

12

Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.

13

A kad dođe on, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti što čuje, i javiće vam što će biti unapredak.

14

On će me proslaviti, jer će od mojega uzeti, i javiće vam:

15

Sve što ima otac moje je: zato rekoh da će od mojega uzeti, i javiti vam.

16

Još malo, i nećete me vidjeti, i opet malo, pa ćete me vidjeti: jer idem k ocu.

17

A neki od učenika njegovijeh rekoše među sobom: šta je to što nam kaže: još malo, i nećete me vidjeti; i opet malo pa ćete me vidjeti; i: ja idem k ocu?

18

Govorahu dakle: šta je to što govori: malo? ne znamo šta govori.

19

A Isus razumje da šćadijahu da ga zapitaju, pa im reče: zato li se zapitujete među sobom što rekoh: još malo i nećete me vidjeti, i opet malo pa ćete me vidjeti?

20

Zaista, zaista vam kažem da ćete vi zaplakati i zaridati, a svijet će se radovati; i vi ćete žalosni biti, ali će se vaša žalost okrenuti na radost.

21

Žena kad rađa trpi muku; jer dođe čas njezin: ali kad rodi dijete, više se ne opominje žalosti od radosti, jer se rodi čovjek na svijet.

22

Tako i vi dakle imate sad žalost; ali ću vas opet vidjeti, i radovaće se srce vaše, i vaše radosti niko neće uzeti od vas;

23

I u onaj dan nećete me pitati ni za što. Zaista, zaista vam kažem da što god uzištete u oca u ime moje, daće vam.

24

Doslije ne iskaste ništa u ime moje; ištite i primićete, da radost vaša bude ispunjena.

25

Ovo vam govorih u pričama; ali će doći vrijeme kad vam više neću govoriti u pričama, nego ću vam upravo javiti za oca.

26

U onaj ćete dan u ime moje zaiskati, i ne velim vam da ću ja umoliti oca za vas;

27

Jer sam otac ima ljubav k vama kao što vi imaste ljubav k meni, i vjerovaste da ja od Boga iziđoh.

28

Iziđoh od oca, i dođoh na svijet; i opet ostavljam svijet, i idem k ocu.

29

Rekoše mu učenici njegovi: eto sad upravo govoriš, a priče nikakve ne govoriš.

30

Sad znamo da sve znaš, i ne treba ti da te ko pita. Po tome vjerujemo da si od Boga izišao.

31

Isus im odgovori: zar sad vjerujete?

32

Evo ide čas, i već je nastao, da se razbjegnete svaki na svoju stranu i mene sama ostavite; ali nijesam sam, jer je otac sa mnom.

33

Ovo vam kazah, da u meni mir imate. U svijetu ćete imati nevolju; ali ne bojte se, jer ja nadvladah svijet.

New American Standard Bible (NASB)
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation