Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

1 Тимотеју 6

1

Robovi koji su god pod jarmom da pokazuju svaku čast svojijem gospodarima, da se ne huli na ime Božije i na nauku.

2

A koji imaju krštene gospodare, da ne postaju nemarljivi za njih što su braća, nego još bolje da služe, jer su vjerni i ljubazni, zajedničari u blagodati. Ovo uči i svjetuj.

3

Ako li ko drukčije uči, i ne pristaje na zdrave riječi Gospoda našega Isusa Hrista i na nauku pobožnu,

4

Nadu se ne znajući ništa, nego bolujući od zapitkivanja i praznijeh prepiranja, oda šta postaje zavist, svađa, huljenje, zle misli,

5

Zaludna prepiranja onakovijeh ljudi koji imaju um izopačen i nemaju istine, koji misle da je pobožnost trgovina. Kloni se takovijeh.

6

Ali jest velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.

7

Jer ništa ne donesosmo na ovaj svijet, dakle ne možemo ništa ni odnijeti.

8

A kad imamo hranu i odjeću, ovijem da budemo dovoljni.

9

A koji hoće da se obogate oni upadaju u napasti i zamke, i u mnoge lude škodljive želje, koje potapaju čovjeka u propast i pogibao.

10

Jer je korijen sviju zala srebroljublje kojemu neki predavši se zađoše od vjere i na sebe navukoše muke velike.

11

A ti, o čovječe Božij! bjegaj od ovoga, a idi za pravdom, pobožnosti, vjerom, ljubavi, trpljenjem, krotosti.

12

Bori se u dobroj borbi vjere, muči se za vječni život na koji si i pozvan, i priznao si dobro priznanje pred mnogijem svjedocima.

13

Zapovijedam ti pred Bogom koji sve oživljuje, i Hristom Isusom koji svjedoči za vladanja Pontija Pilata dobro priznanje,

14

Da držiš zapovijest čistu i nezazornu do dolaska Gospoda našega Isusa Hrista,

15

Koji će u svoje vrijeme pokazati blaženi i jedini silni car nad carevima i gospodar nad gospodarima,

16

Koji sam ima besmrtnost, i živi u svjetlosti kojoj se ne može pristupiti, kojega niko od ljudi nije vidio, niti može vidjeti, kojemu čast i država vječna. Amin.

17

Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne ponose niti uzdaju u bogatstvo propadljivo, nego u Boga živoga, koji nam sve daje izobilno za užitak;

18

Neka dobro čine, neka se bogate u dobrijem djelima, neka budu podašni, zajednični,

19

Sabirajući sebi temelj dobar za unapredak, da prime život vječni.

20

O Timotije! sačuvaj što ti je predano, kloni se poganijeh praznijeh razgovora i prepiranja lažno nazvanoga razuma,

21

Kojijem se neki hvaleći otpadoše od vjere. Blagodat s tobom. Amin.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865