Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Ефесцима 2

1

I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grijehe svoje,

2

U kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;

3

U kojima i mi svi življesmo negda po željama tijela svojega, čineći volju tijela i posmisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali;

4

Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,

5

I nas koji bijasmo mrtvi od grijehova oživlje s Hristom (blagodaću ste spaseni),

6

I s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.

7

Da pokaže u vijekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.

8

Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božij.

9

Ne od djela, da se niko ne pohvali.

10

Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za djela dobra, koja Bog naprijed pripravi da u njima hodimo.

11

Zato se opominjite da vi koji ste negda po tijelu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onijeh koji su se zvali po tijelu obrezanje, koje se rukom radilo,

12

Da bijaste u ono vrijeme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjeva, i bez dijela u zavjetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svijetu:

13

A sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.

14

Jer je on mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, tijelom svojijem.

15

Zakon zapovijesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka, čineći mir;

16

I da pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.

17

I došavši propovjedi u jevanđelju mir vama daljnima i onima koji su blizu.

18

Jer on dovede k ocu oboje u jednom duhu.

19

Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,

20

Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos,

21

Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;

22

Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865