Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Ефесцима 1

1

Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista, svetima koji su u Efesu, i vjernima u Hristu Isusu:

2

Blagodat vam i mir od Boga oca našega i Gospoda Isusa Hrista.

3

Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;

4

Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,

5

Odredivši nas naprijed kroz Isusa Hrista sebi na posinaštvo, po ugodnosti volje svoje,

6

Na pohvalu slavne blagodati svoje kojom nas oblagodati u ljubaznome,

7

U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove,

8

Koju je preumnožio u nama u svakoj premudrosti i razumu,

9

Pokazavši nam tajnu volje svoje, po ugodnosti svojoj koju naprijed pokaza u njemu,

10

Za uredbu izvršetka vremena, da se sve sastavi u Hristu što je na nebesima i na zemlji; u njemu,

11

Kroz kojega i našljednici postasmo, naprijed određeni bivši po naredbi Boga koji sve čini po savjetu volje svoje,

12

Da bismo bili na hvalu slave njegove, mi koji smo se naprijed uzdali u Hrista,

13

Kroz kojega i vi, čuvši riječ istine, jevanđelje spasenija svojega, u kojemu i vjerovavši zapečatiste se svetijem duhom obećanja,

14

Koji je zalog našljedstva našega za izbavljenje tečevine na hvalu slave njegove.

15

Zato i ja čuvši vašu vjeru u Hrista Isusa, i ljubav k svima svetima,

16

Ne prestajem zahvaljivati za vas, i spominjati vas u svojijem molitvama,

17

Da Bog Gospoda našega Isusa Hrista, otac slave, dade vam Duha premudrosti i otkrivenja da ga poznate,

18

I bistre oči srca vašega da biste mogli vidjeti koje je nad njegova zvanja, i koje je bogatstvo slave našljedstva njegova u svetima,

19

I kakva je izobilna veličina sile njegove na nama koji vjerujemo po činjenju prevelike sile njegove,

20

Koju učini u Hristu, kad ga podiže iz mrtvijeh i posadi sebi s desne strane na nebesima,

21

Nad svijem poglavarstvima, i vlastima, i silama, i gospodstvima, i nad svakijem imenom što se može nazvati, ne samo na ovome svijetu nego i na onome koji ide.

22

I sve pokori pod noge njegove, i njega dade za glavu crkvi, nad svima,

23

Koja je tijelo njegovo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865