Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Матеја 17

1

I poslije šest dana uze Isus Petra i Jakova i Jovana brata njegova, i izvede ih na goru visoku same.

2

I preobrazi se pred njima, i zasja se lice njegovo kao sunce a haljine njegove postadoše bijele kao svijet.

3

I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s njim govorahu.

4

A Petar odgovarajući reče Isusu: Gospode! dobro nam je ovdje biti; ako hoćeš da načinimo ovdje tri sjenice: tebi jednu, a Mojsiju jednu, a jednu Iliji.

5

Dok on još govoraše, gle, oblak sjajan zakloni ih; i gle, glas iz oblaka govoreći: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji; njega poslušajte.

6

I čuvši učenici padoše ničice, i uplašiše se vrlo.

7

I pristupivši Isus dohvati ih se, i reče: ustanite, i ne bojte se.

8

A oni podignuvši oči svoje nikoga ne vidješe do Isusa sama.

9

I silazeći s gore zapovjedi im Isus govoreći: nikom ne kazujte što ste vidjeli dok sin čovječij iz mrtvijeh ne ustane.

10

I zapitaše ih učenici njegovi govoreći: zašto dakle književnici kažu da Ilija najprije treba da dođe?

11

A Isus odgovarajući reče im: Ilija će doći najprije i urediti sve.

12

Ali vam kažem da je Ilija već došao, i ne poznaše ga; nego učiniše s njime šta htješe: tako i sin čovječij treba da postrada od njih.

13

Tada razumješe učenici da im govori za Jovana krstitelja.

14

I kad dođoše k narodu, pristupi k njemu čovjek klanjajući mu se

15

I govoreći: Gospode! pomiluj sina mojega; jer o mijeni bjesni i muči se vrlo; jer mnogo puta pada u vatru, i mnogo puta u vodu.

16

I dovedoh ga učenicima tvojijem, i ne mogoše ga iscijeliti.

17

A Isus odgovarajući reče: o rode nevjerni i pokvareni! dokle ću biti s vama? dokle ću vas trpljeti? Dovedite mi ga amo.

18

I zaprijeti mu Isus; i đavo iziđe iz njega; i ozdravi momče od onoga časa.

19

Tada pristupiše učenici k Isusu i nasamo rekoše mu: zašto ga mi ne mogosmo izgnati?

20

A Isus reče im: za nevjerstvo vaše. Jer vam kažem zaista: ako imate vjere koliko zrno gorušično, reći ćete gori ovoj: prijeđi odavde tamo, i prijeći će, i ništa neće vam biti nemoguće.

21

A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom.

22

A kad su hodili po Galileji, reče im Isus: predaće se sin čovječij u ruke ljudske;

23

I ubiće ga, i treći dan ustaće. I neveseli bijahu vrlo.

24

A kad dođoše u Kapernaum, pristupiše k Petru oni što kupe didrahme, i rekoše: zar vaš učitelj neće dati didrahme?

25

Petar reče: hoće. I kad uđe u kuću, preteče ga Isus govoreći: šta misliš Simone? Carevi zemaljski od koga uzimaju poreze i harače, ili od svojijeh sinova ili od tuđijeh?

26

Reče njemu Petar: od tuđijeh. Reče mu Isus: dakle ne plaćaju sinovi.

27

Ali da ih ne sablaznimo, idi na more, i baci udicu, i koju prvu uhvatiš ribu, uzmi je; i kad joj otvoriš usta naći ćeš statir; uzmi ga te im podaj za me i za se.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865