Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Пјесма Пјесмама 6

1

(5:17) Kuda otide dragi tvoj, najljepša među ženama? kuda zamače dragi tvoj, da ga tražimo s tobom?

2

(6:1) Dragi moj siđe u vrt svoj, k lijehama mirisnoga bilja, da pase po vrtovima i da bere ljiljane.

3

(6:2) Ja sam dragoga svojega, i moj je dragi moj, koji pase među ljiljanima.

4

(6:3) Lijepa si, draga moja, kao Tersa, krasna si kao Jerusalim, strašna kao vojska sa zastavama.

5

(6:4) Odvrati oči svoje od mene, jer me raspaljuju. Kosa ti je kao stado koza koje se vide na Galadu.

6

(6:5) Zubi su ti kao stado ovaca kad izlaze iz kupala, koje se sve blizne a nijedne nema jalove.

7

(6:6) Jagodice su tvoje između vitica tvojih kao kriška šipka.

8

(6:7) Šezdeset ima carica i osamdeset inoča, i djevojaka bez broja;

9

(6:8) Ali je jedna golubica moja, bezazlena moja, jedinica u matere svoje, izabrana u roditeljke svoje. Vidješe je djevojke i nazivaše je blaženom; i carice i inoče hvališe je.

10

(6:9) Ko je ona što se vidi kao zora, lijepa kao mjesec, čista kao sunce, strašna kao vojska sa zastavama?

11

(6:10) Siđoh u orašje da vidim voće u dolu, da vidim cvate li vinova loza, pupe li šipci.

12

(6:11) Ne doznah ništa, a duša me moja posadi na kola Aminadavova.

13

(6:12) Vrati se, vrati se Sulamko, vrati se, vrati se, da te gledamo. Šta ćete gledati na Sulamci? kao čete vojničke.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865