Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Приче 19

1

Siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj bolji je nego opaki usnama svojim, koji je bezuman.

2

Kad je duša bez znanja, nije dobro; i ko je brzijeh nogu, spotiče se.

3

Ludost čovječija prevraća put njegov, a srce se njegovo gnjevi na Gospoda.

4

Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov.

5

Lažan svjedok neće ostati bez kara, i ko govori laž, neće uteći.

6

Mnogi ugađaju knezu, i svak je prijatelj čovjeku podatljivu.

7

Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se prijatelji njegovi udaljuju od njega; viče za njima, ali ih nema.

8

Ko pribavlja razum, ljubi dušu svoju; i ko pazi na mudrost, naći će dobro.

9

Svjedok lažan neće ostati bez kara, i ko govori laž, poginuće.

10

Ne dolikuju bezumnom miline, ni sluzi da vlada knezovima.

11

Razum zadržava čovjeka od gnjeva, i čast mu je mimoići krivicu.

12

Careva je srdnja kao rika mladoga lava, i ljubav je njegova kao rosa travi.

13

Bezuman je sin muka ocu svojemu, i svadljivost ženina neprestano prokisivanje.

14

Kuća i imanje našljeđuje se od otaca; a od Gospoda je razumna žena.

15

Lijenost navodi tvrd san, i nemarljiva duša gladovaće.

16

Ko drži zapovijesti, čuva dušu svoju; a ko ne mari za putove svoje, poginuće.

17

Gospodu pozaima ko poklanja siromahu, i platiće mu za dobro njegovo.

18

Karaj sina svojega dokle ima nadanja, i na pogibao njegovu da ne prašta duša tvoja.

19

Velik gnjev pokazuj kad praštaš kar, i kad oprostiš, poslije većma pokaraj.

20

Slušaj svjet i primaj nastavu, da poslije budeš mudar.

21

Mnogo ima misli u srcu čovječijem, ali što Gospod naumi ono će ostati.

22

Želja čovjeku treba da je da čini milost, a bolji je siromah nego laža.

23

Strah je Gospodnji na život; u koga je on, boravi sit, niti ga pohodi zlo.

24

Ljenivac krije ruku svoju u njedra, ni k ustima svojim ne prinosi je.

25

Udri potsmjevača da ludi omudra, i razumnoga nakaraj da razumije nauku.

26

Sin sramotan i prijekoran upropašćuje oca i odgoni mater.

27

Nemoj, sine, slušati nauke koja odvodi od riječi razumnijeh.

28

Nevaljao svjedok potsmijeva se pravdi, i usta bezbožnička proždiru nepravdu.

29

Gotovi su potsmjevačima sudovi i bezumnicima boj na leđa.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865