Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Псалми 29

1

Dajte Gospodu, sinovi Božiji, dajte Gospodu slavu i čast.

2

Dajte Gospodu slavu imena njegova. Poklonite se Gospodu u svetoj krasoti.

3

Glas je Gospodnji nad vodom, Bog slave grmi, Gospod je nad vodom velikom.

4

Glas je Gospodnji silan, glas je Gospodnji slavan.

5

Glas Gospodnji lomi kedre, Gospod lomi kedre Livanske.

6

Kao tele skaču od njega; Livan i Sirion kao mlad bivo.

7

Glas Gospodnji sipa plamen ognjeni.

8

Glas Gospodnji potresa pustinju, potresa Gospod pustinju Kades.

9

Glas Gospodnji oprašta košute bremena, i sa šuma skida odijelo; i u crkvi njegovoj sve govori o slavi njegovoj.

10

Gospod je sjedio nad potopom, i sjedjeće Gospod kao car uvijek.

11

Gospod će dati silu narodu svojemu, Gospod će blagosloviti narod svoj mirom.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865