Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Псалми 20

1

Da te usliši Gospod u dan žalosti, da te zaštiti ime Boga Jakovljeva.

2

Da ti pošlje pomoć iz svetinje, i sa Siona da te potkrijepi.

3

Da se opomene svijeh prinosa tvojijeh, i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila.

4

Da ti da Gospod po srcu tvojemu; što god počneš, da ti izvrši.

5

Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svojega dignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje.

6

Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svojega; sluša ga sa svetoga neba svojega; jaka je desnica njegova, koja spasava.

7

Jedni se hvale kolima, drugi konjma, a mi imenom Gospoda Boga svojega.

8

Oni posrću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se.

9

Gospode! pomozi caru, i usliši nas kad te zovemo.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865