Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Псалми 148

1

Hvalite Gospoda na nebesima, hvalite ga na visini.

2

Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove!

3

Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde sjajne!

4

Hvalite ga, nebesa nad nebesima i vodo nad nebesima!

5

Neka hvale ime Gospodnje, jer on zapovjedi i stvoriše se.

6

Postavi ih zasvagda i zavavijek, dade naredbu, koja neće proći.

7

Hvalite Gospoda na zemlji, velike ribe i sve bezdane;

8

Oganj i grad, snijeg i magla, vjetar silni, koji izvršuje riječ njegovu,

9

Gore i svi humovi, rodna drveta i svi kedri,

10

Zvijeri i sva stoka, bubine i ptice krilate,

11

Carevi zemaljski i svi narodi, knezovi i sve sudije zemaljske,

12

Momci i djevojke, starci i djeca,

13

Neka hvale ime Gospodnje; jer je samo njegovo ime uzvišeno, slava njegova na zemlji i na nebu.

14

On je uzvisio rog naroda svojega, slavu svijeh svetaca svojih, sinova Izrailjevih, naroda, koji je blizu njega.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865