Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Latin) DK 1865

Псалми 145

1

Uzvišivaću te, Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka.

2

Svaki ću te dan blagosiljati, i hvaliću ime tvoje dovijeka i bez prestanka.

3

Velik je Gospod, i valja ga slaviti, i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti.

4

Od koljena do koljena hvaliće djela tvoja, i silu tvoju kazivati.

5

O visokoj slavi tvojega veličanstva, i o divnim djelima tvojim razmišljam.

6

Pripovijedaće silu čudesa tvojih, i ja ću veličanstvo tvoje kazivati.

7

Hvaliće veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće.

8

Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti.

9

Dobar je Gospod prema svima, i žalostiv na sva djela svoja.

10

Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja, i sveci tvoji neka te blagosiljaju.

11

Neka kazuju slavu carstva tvojega, i silu tvoju pripovijedaju.

12

Da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju, i visoku slavu carstva tvojega.

13

Carstvo je tvoje carstvo svijeh vijekova, i vlada tvoja na sva koljena.

14

Gospod prihvata sve koji padaju, i ispravlja sve pognute.

15

Oči su svijeh k tebi upravljene, i ti im daješ hranu na vrijeme;

16

Otvoraš ruku svoju, i sitiš svašta živo po želji.

17

Pravedan je Gospod u svijem putovima svojim, i svet u svijem djelima svojim.

18

Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh, koji ga prizivaju u istini.

19

Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjavu njihovu čuje, i pomaže im.

20

Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti.

21

Hvalu Gospodu neka govore usta moja, i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865