Исус Навин 21

1

Тада дођоше главари отачких породица левитских к Елеазару свештенику и к Исусу сину Навином и главарима породица отачких и племенима синова Израиљевих.

2

И рекоше им у Силому у земљи хананској говорећи: Господ је заповедио преко Мојсија да нам се дају градови где ћемо живети и подграђа њихова за стоку нашу.

3

И дадоше синови Израиљеви Левитима од наследства свог по заповести Господњој ове градове и подграђа њихова:

4

Изађе жреб за породице Катове; и допаде синовима Арона свештеника између Левита жребом тринаест градова од племена Јудиног и од племена Симеуновог и од племена Венијаминовог.

5

А осталим синовима Катовим допаде жребом десет градова од породица племена Јефремовог и од племена Дановог и од половине племена Манасијиног.

6

А синовима Гирсоновим допаде жребом од породица племена Исахаровог и од племена Асировог и од племена Нефталимовог и од половине племена Манасијиног у Васану тринаест градова;

7

Синовима Мераријевим по породицама њиховим од племена Рувимовог и од племена Гадовог и од племена Завулоновог дванаест градова.

8

Даше дакле синови Израиљеви Левитима те градове и подграђа њихова жребом, као што беше заповедио Господ преко Мојсија.

9

И даше од племена синова Јудиних и од племена синова Симеунових ове градове који се казују по именима:

10

И допаде синовима Ароновим од породица Катових између синова Левијевих, за које паде први жреб,

11

Њима допаде: Киријат-Арва, а Арва је отац Енаков, а тај је град Хеврон у гори Јудиној, с подграђем својим унаоколо.

12

А поље око тог града и села његова даше Халеву сину Јефонијином у наследство.

13

Даше дакле синовима Арона свештеника град за уточиште крвнику Хеврон с подграђем и Ливну с подграђем.

14

И Јатир с подграђем и Естемоју с подграђем,

15

И Олон с подграђем и Давир с подграђем,

16

И Ајин с подграђем, и Јуту с подграђем, и Вет-Семес с подграђем: девет градова од та два племена.

17

А од племена Венијаминовог Гаваон с подграђем, и Гавају с подграђем,

18

Анатот с подграђем, и Алмон с подграђем: четири града.

19

Свега градова синова Арона свештеника тринаест градова с подграђима.

20

А породицама синова Катових, Левитима, што их још беше од синова Катових, допадоше на њихов жреб градови од племена Јефремовог;

21

Допаде им град за уточиште крвнику Сихем с подграђем у гори Јефремовој, и Гезер с подграђем,

22

И Кивсајим с подграђем, и Вет-Орон с подграђем: четири града;

23

А од племена Дановог: Елтекон с подграђем, Гиветон с подграђем,

24

Ајалон с подграђем, Гат-Римон с подграђем: четири града.

25

А од половине племена Манасијиног: Танах с подграђем и Гат-Римон с подграђем: два града.

26

Свега десет градова с подграђима дадоше породицама синова Катових осталима.

27

А синовима Гирсоновим између породица левитских дадоше од половине племена Манасијиног град за уточиште крвнику Голан у Васану с подграђем, и Вестер с подграђем: два града;

28

А од племена Исахаровог: Кисон с подграђем, Даврот с подграђем.

29

Јармут с подграђем, Ен-Ганим с подграђем: четири града;

30

А од племена Асировог: Мисал с подграђем, Авдон с подграђем,

31

Хелкат с подграђем, и Реов с подграђем: четири града;

32

А од племена Нефталимовог град за уточиште крвнику Кедес у Галилеји с подграђем, и Амот-Дор с подграђем, и Картан с подграђем: три града.

33

Свега градова синова Гирсонових по породицама њиховим тринаест градова с подграђима.

34

А породицама синова Мераријевих, осталим Левитима, даше од племена Завулоновог Јокнеам с подграђем, Карту с подграђем,

35

Димну с подграђем, Налол с подграђем: четири града;

36

А од племена Рувимовог: Восор с подграђем, и Јазу с подграђем,

37

Кедимот с подграђем, и Мифат с подграђем: четири града;

38

А од племена Гадовог: град за уточиште крвнику Рамот у Галаду с подграђем, и Маханајим с подграђем.

39

Есевон с подграђем, Јазир с подграђем; свега четири града.

40

Све ове градове даше синовима Мераријевим по породицама њиховим, што још беху између породица левитских; и дође на жреб њихов дванаест градова.

41

Свега градова левитских у наследству синова Израиљевих беше четрдесет осам градова с подграђима.

42

А сви градови имају своја подграђа унаоколо; тако је у сваком граду.

43

Тако даде Господ Израиљу сву земљу, за коју се закле оцима њиховим да ће им је дати, и наследише је и населише се у њој.

44

И умири их Господ од свуда унаоколо, као што се заклео оцима њиховим; и нико се не одржа пред њима од свих непријатеља њихових; све непријатеље њихове предаде им Господ у руке.

45

Ништа не изоста од свег добра што беше обећао Господ дому Израиљевом; све се зби.