Поновљени Закони 27

1

И заповеди Мојсије са старешинама Израиљевим народу говорећи: Држите све ове заповести које вам ја данас заповедам.

2

И кад пређеш преко Јордана у земљу коју ти даје Господ Бог твој, подигни себи камење велико и намажи га кречом.

3

И напиши на њему све речи овог закона, кад пређеш да уђеш у земљу коју ти даје Господ Бог твој, у земљу где тече млеко и мед, као што ти је казао Господ Бог отаца твојих.

4

Када, дакле, пређеш преко Јордана, подигни то камење, за које ти заповедам данас, на гори Евалу, и намажи га кречом.

5

И начини онде олтар Господу Богу свом, олтар од камења, али га немој гвожђем тесати.

6

Од целог камења начини олтар Господу Богу свом, и на њему принеси Господу Богу свом жртве паљенице.

7

Принеси и захвалне жртве, и једи их онде, и весели се пред Господом Богом својим.

8

И напиши на том камењу све речи овог закона добро и разговетно.

9

И рече Мојсије и свештеници Левити свему Израиљу говорећи: Пази и чуј Израиљу, данас си постао народ Господа Бога свог.

10

Зато слушај глас Господа Бога свог, и твори заповести Његове и уредбе Његове, које ти ја данас заповедам.

11

И заповеди Мојсије у онај дан народу говорећи:

12

Ови нека стану да благосиљају народ на гори Гаризину, кад пређете преко Јордана: Симеун, Левије, Јуда, Исахар, Јосиф и Венијамин.

13

А ови нека стану да проклињу на гори Евалу: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан, и Нефталим,

14

И нека проговоре Левити, гласовито и кажу свима у Израиљу:

15

Проклет да је човек који би начинио лик резан или ливен, ствар гадну пред Господом, дело руку уметничких, ако би и на скривеном месту метнуо. А сав народ одговарајући нека каже: Амин.

16

Проклет да је који би ружио оца свог или матер своју. А сав народ нека каже: Амин.

17

Проклет да је који би помакао међу ближњег свог. А сав народ нека каже: Амин.

18

Проклет да је који би завео слепца с пута. А сав народ неке каже: Амин.

19

Проклет да је који би изврнуо правицу дошљаку, сироти или удовици. А сав народ нека каже: Амин.

20

Проклет да је који би облежао жену оца свог, те открио скут оца свог. А сав народ нека каже: Амин.

21

Проклет да је који би облежао какво год живинче. А сав народ нека каже: Амин.

22

Проклет да је који би облежао сестру своју, кћер оца свог или кћер матере своје. А сав народ нека каже: Амин.

23

Проклет да је који би облежао ташту своју. А сав народ нека каже: Амин.

24

Проклет да је који би убио ближњег свог из потаје. А сав народ нека каже: Амин.

25

Проклет да је који би примио какав поклон да убије човека права. А сав народ нека каже: Амин.

26

Проклет да је који не би остао на речима овог закона, и творио их. А сав народ нека каже: Амин.