Поновљени Закони 16

1

Држи месец Авив, те слави пасху Господу Богу свом, јер месеца Авива извео те је Господ Бог твој из Мисира ноћу.

2

И закољи пасху Господу Богу свом, од крупне и ситне стоке, на месту које изабере Господ да онде настани име своје.

3

Не једи с њом хлеб кисели; седам дана једи с њом пресан хлеб, хлеб невољнички, јер си хитећи изашао из земље мисирске, па да се опомињеш дана кад си изашао из Мисира, док си год жив.

4

И да се не види у тебе квасац за седам дана нигде међу границама твојим, и да не остане преко ноћ ништа до јутра од меса које закољеш први дан увече.

5

Не можеш клати пасхе на сваком месту свом које ти да Господ Бог твој;

6

Него на месту које изабере Господ Бог твој да онде настани име своје, онде кољи пасху увече о сунчаном заходу у исто време кад си пошао из Мисира.

7

А пеци је и једи на месту које изабере Господ Бог твој; и сутрадан вративши се иди у своје шаторе.

8

Шест дана једи пресне хлебове, а седми дан да је празник Господњи, тада не ради ништа.

9

Седам недеља наброј; кад стане срп радити по летини, онда почни бројати седам недеља.

10

Тада празнуј празник недеља Господу Богу свом; шта можеш приносити драговољно како те буде благословио Господ Бог твој.

11

И весели се пред Господом Богом својим ти и син твој и кћи твоја и слуга твој и слушкиња твоја, и Левит који буде у месту твом, и дошљак и сирота и удовица, што буду код тебе, на месту које изабере Господ Бог твој да онде настани име своје.

12

И опомињи се да си био роб у Мисиру, те чувај и твори уредбе ове.

13

Празник сеница празнуј седам дана, кад збереш с гумна свог и из каце своје.

14

И весели се на празник свој ти и син твој и слуга твој и слушкиња твоја, и Левит и дошљак и сирота и удовица, што буду у месту твом.

15

Седам дана празнуј празник Господу Богу свом на месту које изабере Господ, кад те благослови Господ Бог твој у свакој летини твојој и у сваком послу руку твојих; и буди весео.

16

Три пута у години нека дође свако мушко пред Господа Бога твог на место које изабере: на празник пресних хлебова, на празник недеља и на празник сеница, али нико да не дође празан пред Господа;

17

Него сваки с даром од оног што има, према благослову Господа Бога твог којим те је даривао.

18

Судије и управитеље постави себи по свим местима која ти да Господ Бог твој по племенима твојим, и нека суде народу право.

19

Не изврћи правде и не гледај ко је ко; не примај поклона. јер поклон заслепљује очи мудрима и изврће речи праведнима.

20

Сасвим иди за правдом, да би био жив и наследио земљу коју ти даје Господ Бог твој.

21

Не сади луга ни од каквих дрвета код олтара Господа Бога свог, који начиниш;

22

И не подижи никакав лик; на то мрзи Господ Бог твој.