Бројеви 33

1

Ово су путеви синова Израиљевих кад изађоше из земље мисирске у четама својим под управом Мојсијевом и Ароновом.

2

И Мојсије пописа како изиђоше и где стајаше по заповести Господњој; и ово су путеви њихови како путоваше.

3

Пођоше из Рамесе првог месеца петнаести дан, сутрадан после пасхе, и изиђоше синови Израиљеви руком подигнутом пред очима свих Мисираца.

4

А Мисирци погребаваху првенце које поби Господ међу њима, кад и на боговима њиховим изврши Господ судове.

5

И отишавши синови Израиљеви из Рамесе стадоше у логор у Сохоту.

6

А из Сохота отишавши стадоше у логор у Етаму, који је на крај пустиње.

7

А из Етаме отишавши савише к Ироту, који је према Велсефону и стадоше у логор пред Магдалом.

8

А од Ирота отишавши пређоше преко мора у пустињу, и ишавши три дана преко пустиње Етама стадоше у логор у Мери.

9

А из Мере отишавши дођоше у Елим, где беше дванаест студенаца и седамдесет палмових дрвета, и онде стадоше у логор.

10

А из Елима отишавши стадоше у логор код Црвеног Мора.

11

И отишавши од Црвеног Мора стадоше у логор у пустињи Сину.

12

А из пустиње Сина отишавши стадоше у логор у Рафаку.

13

А из Рафака отишавши стадоше у логор у Елусу.

14

А из Елуса отишавши стадоше у логор у Рафидину, где немаше народ воде да пије.

15

А из Рафидина отишавши стадоше у логор у пустињи Синајској.

16

А из пустиње Синајске отишавши стадоше у логор у Киврот-Атави.

17

А из Киврот-Атаве отишавши стадоше у логор у Асироту.

18

А из Асирота отишавши стадоше у логор у Ратаму.

19

А из Ратама отишавши стадоше у логор у Ремнон-Фаресу.

20

А из Ремнон-Фареса отишавши стадоше у логор у Лемвону.

21

А из Лемвона отишавши стадоше у логор у Ресану.

22

А из Ресана отишавши стадоше у логор у Макелату.

23

А из Макелата отишавши стадоше у логор код горе Сафера.

24

А од горе Сафера отишавши стадоше у логор у Хараду.

25

А из Харада отишавши стадоше у логор у Макидоту.

26

А из Макидота отишавши стадоше у логор у Катату.

27

А из Катата отишавши стадоше у логор у Тарату.

28

А из Тарата отишавши стадоше у логор у Метеку.

29

А из Метека отишавши стадоше у логор у Аселмону.

30

А из Аселмона отишавши стадоше у логор у Мосироту.

31

А из Мосирота отишавши стадоше у логор у Ванакану.

32

А из Ванакана отишавши стадоше у логор на планини Гададу.

33

А са планине Гадада отишавши стадоше у логор у Етавати.

34

А из Етавате отишавши стадоше у логор и Еврону.

35

А из Еврона отишавши стадоше у логор у Гесион-Гаверу.

36

А из Гесион-Гавера отишавши стадоше у логор у пустињи Сину, а то је Кадис.

37

А из Кадиса отишавши стадоше у логор код горе Ора не међи земље едомске.

38

И изиђе Арон свештеник на гору Ор по заповести Господњој, и умре онде четрдесете године по изласку синова Израиљевих из земље мисирске, први дан петог месеца.

39

А Арону беше сто и двадесет и три године кад умре на гори Ору.

40

Тада чу Хананеј, цар арадски, који живљаше на југу у земљи хананској, да иду синови Израиљеви.

41

Потом отишавши од горе Ора стадоше у логор у Селмону.

42

А из Селмона отишавши стадоше у логор у Финону.

43

А из Финона отишавши стадоше у логор у Овоту.

44

А из Овота отишавши стадоше у логор на хумовима аваримским на међи моавској.

45

А од тих хумова отишавши стадоше у логор у Девон-Гаду.

46

А из Девон-Гада отишавши стадоше у логор у Гелмон-Девлатаиму.

47

А из Гелмон-Девлатаима отишавши стадоше у логор у планинама аваримским према Нававу.

48

А из планина аваримских отишавши стадоше у логор у пољу моавском на Јордану према Јерихону.

49

И стајаху у логору крај Јордана од Есимота до Вел-Сатима у пољу моавском.

50

И рече Господ Мојсију у пољу моавском на Јордану према Јерихону говорећи:

51

Кажи синовима Израиљевим и реци им: Кад пређете преко Јордана у земљу хананску,

52

Отерајте од себе све који живе у оној земљи, и потрите све слике њихове резане, и све слике њихове ливене потрите, и све висине њихове оборите.

53

А кад их истерате из земље, населите се у њој; јер сам вама дао ону земљу да је ваша.

54

И разделите је у наследство жребом на породице своје; којих има више, њима веће наследство подајте; а којих има мање, њима подајте мање наследство; које место коме жребом допадне, оно нека му буде; на племена отаца својих разделите наследство.

55

Ако ли не отерате од себе оних који живе у оној земљи, онда ће они које оставите бити трње очима вашим и остани вашим боковима, и пакостиће вам у земљи у којој ћете живети.

56

И шта сам мислио учинити њима, учинићу вама.