Бројеви 26

1

А после те погибије рече Господ Мојсију и Елеазару, сину Ароновом свештенику говорећи:

2

Избројте сав збор синова Израиљевих од двадесет година и више по домовима отаца њихових, све који могу ићи на војску у Израиљу.

3

И рече им Мојсије и Елеазар свештеник у пољу моавском на Јордану према Јерихону говорећи:

4

Да се изброје од двадесет година и више, како заповеди Господ Мојсију и синовима Израиљевим, који изађоше из земље мисирске.

5

Рувим беше првенац Израиљев; а синови Рувимови: од Еноха породица Енохова; од Фалуја породица Фалујева;

6

Од Асрона породица Асронова, од Хармије породица Хармијина.

7

То су породице Рувимове; а избројаних беше међу њима четрдесет и три хиљаде и седам стотина и тридесет.

8

Син Фалујев беше Елијав.

9

А синови Елијавови: Намуило и Датан и Авирон. Овај Датан и овај Авирон који беху од оних што се сазиваху на збор, усташе на Мојсија и Арона у буни Корејевој, кад беше буна на Господа;

10

И земља отворивши уста своја прождре њих и Кореја, и изгибе та гомила, и спали их огањ двеста и педесет људи, који посташе углед.

11

А синови Корејеви не погибоше.

12

Синови Симеунови по породицама својим: од Намуила породица Намуилова; од Јамина породица Јаминова; од Јахина породица Јахинова;

13

Од Заре породица Зарина, од Саула породица Саулова.

14

То су породице Симеунове; од њих беше двадесет и две хиљаде и две стотине.

15

А синови Гадови по породицама својим: од Сифона породица Сифонова; од Агија породица Агијева; од Сунија и породица Сунијева;

16

Од Азена породица Азенова; од Ирија породица Иријева;

17

Од Арода породица Ародова; од Арилија породица Арилијева.

18

То су породице синова Гадових, а међу њима беше избројаних четрдесет хиљада и пет стотина.

19

Синови Јудини: Ир и Авнан; али умреше Ир и Авнан у земљи хананској.

20

Беху, пак, синови Јудини по породицама својим: од Силома породица Силомова; од Фареса породица Фаресова; од Заре породица Зарина.

21

А синови Фаресови беху: од Асрона породица Асронова; од Јамуила породица Јамуилова.

22

То су породице Јудине, а међу њима беше избројаних седамдесет и шест хиљада и пет стотина.

23

А синови Исахарови по породицама својим: од Толе породица Толина; од Фуве породица Фувина;

24

Од Јасува породица Јасувова; од Амрама породица Амрамова.

25

То су породице Исахарове; а међу њима беше избројаних шездесет и четири хиљаде и три стотине.

26

Синови Завулонови по породицама својим: од Сареда породица Саредова, од Алона породица Алонова, од Алила породица Алилова.

27

То су породице Завулонове, а међу њима беше избројаних шездесет хиљада и пет стотина.

28

Синови Јосифови по породицама својим: Манасија и Јефрем;

29

Синови Манасијини: од Махира породица Махирова, а Махир роди Галада, од ког је породица Галадова.

30

Ово су синови Галадови; од Ахијезера породица Ахијезерова; од Хелека породица Хелекова.

31

Од Есрила породица Есрилова, од Сихема породица Сихемова;

32

Од Симаера породица Симаерова; од Офера породица Оферова;

33

А Салпад син Оферов немаше синове него кћери, којима су имена Мала и Нуја и Егла и Мелха и Терса.

34

То су породице Манасијине, а од њих беше избројаних педесет и две хиљаде и седам стотина.

35

Синови, пак, Јефремови по породицама својим: од Сутала породица Суталова; од Вехера породица Вехерова; од Тахана породица Таханова.

36

А ово су синови Суталови: од Ерана породица Еранова.

37

То су породице синова Јефремових; а међу њима беше избројаних тридесет и две хиљаде и пет стотина. То су синови Јосифови по породицама својим.

38

А синови Венијаминови по породицама својим: од Веле породица Велина; од Асвила породица Асвилова; од Ахирама породица Ахирамова;

39

Од Суфама породица Суфамова; од Уфама породица Уфамова.

40

А Велини синови беху: Адер и Наман; од Адера породица Адерова; од Намана породица Наманова.

41

То су синови Венијаминови по породицама својим, а међу њима беше избројаних четрдесет и пет хиљада и шест стотина.

42

А ово су синови Данови по породицама својим: од Самеја породица Самејева; то је род Данов по породицама својим.

43

У свим породицама Самејевим беше избројаних шездесет и четири хиљаде и четири стотине.

44

Синови Асирови по породицама својим: од Јамина породица Јаминова; од Јесуја породица Јесујева: од Верија породица Веријина.

45

Синови Веријини: од Ховера породица Ховерова; од Мелхила породица Мелхилова.

46

А кћери Асировој беше име Сара.

47

То су породице синова Асирових; а међу њима беше избројаних педесет и три хиљаде и четири стотине.

48

Синови Нефталимови по породицама својим: од Асила породица Асилова; од Гунија породица Гунијева.

49

Од Јесера породица Јесерова; од Селима породица Селимова.

50

То је род Нефталимов по породицама својим, а међу њима беше избројаних четрдесет и пет хиљада и четири стотине.

51

То су избројани међу синовима Израиљевим, шест стотина и једна хиљада и седам стотина и тридесет.

52

А Господ рече Мојсију говорећи:

53

Тим нека се подели земља у наследство према броју имена;

54

Којих има више, подај им веће наследство, а којих има мање, њима мање; сви према броју избројаних својих нека имају наследство.

55

Али жребом нека се подели земља: по именима племена отаца својих нека добију наследство.

56

Ждребом нека се подели свакоме племену, било велико или мало.

57

А ово су избројани између Левита по породицама својим: од Гирсона породица Гирсонова; од Ката породица Катова; од Мерарија породица Мераријева.

58

Ово су породице Левијеве: породица Ловенијева, породица Хевронова, породица Мелијева, породица Мусијева, породица Корејева. А Кат је родео Амрама.

59

А име је жени Амрамовој Јохаведа, кћи Левијева, која му се родила у Мисиру; а она роди Амраму Арона и Мојсија, и Марију сестру њихову.

60

А Арону се роди Надав и Авијуд и Елеазар и Итамар.

61

Али Надав и Авијуд погибоше кад принесоше туђ огањ пред Господом.

62

И беше их избројаних двадесет и три хиљаде, свега мушкиња од једног месеца и више; и не бише бројани међу синове Израиљеве, јер им није дано наследство међу синовима Израиљевим

63

То су избројани, кад Мојсије и Елеазар свештеник избројаше синове Израиљеве у пољу моавском на Јордану према Јерихону.

64

А међу њима не беше ниједан од оних које избројаше Мојсије и Арон, свештеник, кад бројаше синове Израиљеве у пустињи Синајској.

65

Јер Господ беше рекао за њих: Помреће у пустињи. И не оста их ни један осим Халева, сина Јефонијиног и Исуса сина Навиног.