Бројеви 2

1

Потом рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

2

Синови Израиљеви нека стају у око сваки код своје заставе са знаком дома отаца својих, према шатору од састанка унаоколо.

3

С истока нека стаје у око застава војске Јудине по четама својим с војводом синова Јудиних Насоном сином Аминадавовим;

4

А у војсци његовој седамдесет и четири хиљаде и шест стотина избројаних.

5

А до њега нека стаје у логор племе Исахарово с војводом синова Исахарових Натанаилом, сином Согаровим;

6

А у војсци његовој педесет и четири хиљаде и четири стотине избројаних.

7

Па онда племе Завулоново с војводом синова Завулонових Елијавом, сином Хелоновим;

8

А у војсци његовој педесет и седам хиљада и четири стотине избројаних.

9

Свега избројаних у војсци Јудиној сто и осамдесет и шест хиљада и четири стотине по четама њиховим. Они нека иду напред.

10

А застава војске Рувимове по четама својим нека буде с југа, с војводом синова Рувимових Елисуром сином Седијуровим;

11

А у војсци његовој четрдесет и шест хиљада и пет стотина избројаних.

12

А до њега нека стаје у логор племе Симеуново с војводом синова Симеунових Саламилом сином Сурисадајевим;

13

А у војсци његовој педесет и девет хиљада и три стотине избројаних.

14

Па онда племе Гадово с војводом синова Гадових Елисафом, сином Рагуиловим;

15

А у војсци његовој четрдесет и пет хиљада и шест стотина и педесет избројаних.

16

А свега избројаних у војсци Рувимовој сто и педесет и једна хиљада и четири стотине и педесет по четама њиховим. И они нека иду други.

17

Потом нека иде шатор од састанка с војском синова Левијевих усред остале војске; како у логор стају тако нека и иду, сваки својим редом под својом заставом.

18

Застава војске Јефремове по четама својим нека буде са запада, с војводом синова Јефремових Елисамом сином Емијудовим;

19

А у војсци његовој четрдесет хиљада и пет стотина избројаних.

20

А до њега племе Манасијино с војводом синова Манасијиних, Гамалилом, сином Фадасуровим;

21

А у његовој војсци тридесет и две хиљаде и двеста избројаних.

22

Па онда племе Венијаминово с војводом синова Венијаминових, Авиданом сином Гадеонијевим;

23

А у војсци његовој тридесет и пет хиљада и четири стотине избројаних.

24

А свега избројаних у војсци Јефремовој сто и осам хиљада и сто по четама њиховим. И они нека иду трећи.

25

Застава војске Данове по четама својим нека буде са севера с војводом синова Данових Ахијезером, сином Амисадајевим;

26

А у војсци његовој шездесет и две хиљаде и седам стотина избројаних.

27

А до њега нека стаје у логор племе Асирово с војводом синова Асирових Фагаилом, сином Ехрановим;

28

А у војсци његовој четрдесет и једна хиљада и пет стотина избројаних.

29

За њима племе Нефталимово с војводом синова Нефталимових Ахирејем, сином Енановим;

30

А у његовој војсци педесет и три хиљаде и четири стотине избројаних.

31

А свега избројаних у војсци Дановој сто и педесет и седам хиљада и шест стотина. И они нека иду најпосле уза заставе своје.

32

То су синови Израиљеви који бише избројани по домовима отаца својих. Свега избројаних у целој војсци по четама њиховим шест стотина и три хиљаде и пет стотина и педесет.

33

Али Левити не бише бројани међу синове Израиљеве, као што Господ беше заповедио Мојсију.

34

И учинише синови Израиљеви све; како заповеди Господ Мојсију, тако стајаху у логор, и тако иђаху сваки по породици својој и по дому отаца својих.