Бројеви 17

1

Потом рече Господ Мојсију говорећи:

2

Реци синовима Израиљевим, и узми од њих по једну палицу од сваког дома отаца њихових, од свих кнезова њихових, по домовима отаца њихових, дванаест палица, и име сваког напиши на палици његовој.

3

А на палици Левијевој напиши име Ароново, јер је свака палица за једног поглавара од дома отаца њихових.

4

И остави их у шатору од састанка пред сведочанством, где се састајем с вама.

5

И кога изаберем, његова ће палица процветати; тако ћу утишати пред собом вику синова Израиљевих што вичу на вас.

6

Кад то рече Мојсије синовима Израиљевим, дадоше му сви кнезови њихови палице, сваки кнез по палицу од дома оца свог, дванаест палица, и палица Аронова беше међу палицама њиховим.

7

И остави Мојсије палице пред Господом у шатору од сведочанства.

8

А сутрадан дође Мојсије у шатор од сведочанства, и гле, процветала палица Аронова од дома Левијевог; беше напупила и цветала, и бадеми зрели на њој.

9

И изнесе Мојсије све оне палице испред Господа к свим синовима Израиљевим, и разгледавши их узеше сваки своју палицу.

10

А Господ рече Мојсију: Донеси опет палицу Аронову пред сведочанство да се чува за знак непокорнима, да престане вика њихова на ме, да не изгину.

11

И учини Мојсије, како му заповеди Господ тако учини.

12

Тада рекоше синови Израиљеви Мојсију говорећи: Помресмо, пропадосмо, сви пропадосмо.

13

Ко се год приближи к шатору Господњем гине; хоћемо ли сви изгинути?