Левитска 15

1

Још рече Господ Мојсију и Арону говорећи:

2

Кажите синовима Израиљевим и реците им: Коме човеку тече семе од тела његовог, нечист је.

3

А оваква је нечистота његова од тог течења: ако испусти тело његово течење своје, или се устави течење у телу његовом, нечистота је на њему.

4

Свака постеља на коју легне онај коме тече семе, да је нечиста; и све на шта седне, да је нечисто.

5

И ко се год дотакне постеље његове, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

6

И ко седне на оно на чему је седео онај коме тече семе, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

7

И ко се дотакне тела оног коме тече семе, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

8

И ако онај коме тече семе пљуне на чистог, он нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

9

И свако седло на коме би седео онај коме тече семе, да је нечисто.

10

И ко би се дотакао чега год што је било под њим, да је нечист до вечера; и ко би шта такво носио, нека опере хаљине своје и окупа се у води, и биће нечист до вечера.

11

И кога би се дотакао онај коме тече семе не оправши руку својих водом, нека опере хаљине своје и окупа се у води, и биће нечист до вечера.

12

И суд земљани ког би се дотакао онај коме тече семе, нека се разбије, а дрвени суд нека се опере водом.

13

А кад се онај коме тече семе очисти од течења свог, нека броји седам дана пошто се очисти, и нека опере хаљине своје и нека тело своје опере водом живом, и биће чист.

14

А у осми дан нека узме две грлице или два голубића, и нека дође пред Господа на врата шатора од састанка, и нека их да свештенику.

15

И свештеник нека принесе једно од њих на жртву за грех а друго на жртву паљеницу; тако ће га очистити свештеник пред Господом од течења његовог.

16

И човек коме изађе семе кад спава са женом нека опере водом цело тело своје, и биће нечист до вечера.

17

И свака хаљина и свака кожа на којој буде такво семе, нека се опере водом и биће нечисто до вечера.

18

И жена код које буде спавао такав човек, и она и он нека се окупају у води и биће нечисти до вечера.

19

А жена кад има време, кад иде крв од тела њеног, нека се одваја седам дана, и ко је се год дотакне, да је нечист до вечера.

20

И на шта год легне док се одваја, да је нечисто, и на шта год седне, да је нечисто.

21

И ко се дотакне постеље њене, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

22

И ко се дотакне чега на чему је она седела, нека опере хаљине своје и нека се окупа у води, и биће нечист до вечера.

23

И шта би год било на постељи њеној или на чем је она седела, па се ко дотакне тога, да је нечист до вечера.

24

А ко би спавао с њом те би нечистота њена дошла на њ, да је нечист седам дана, и постеља на којој лежи да је нечиста.

25

А жена, од које би ишла крв дуго времена или осим обичног времена или у обично време, али дуже, докле год тече нечистота њена биће нечиста као у време када се одваја.

26

Постеља на којој лежи докле јој год крв иде, да јој је као постеља кад се одваја; и на чем би год седела да је нечисто као што је нечисто кад се одваја.

27

И ко се год дотакне тих ствари, нечист је; зато нека опере хаљине своје и окупа се у води, и биће нечист до вечера.

28

А кад се очисти од течења крви своје, нека броји седам дана, па онда да је чиста.

29

И у осми дан нека узме две грлице или два голубића, и нека их однесе свештенику на врата шатора од састанка.

30

И нека свештеник принесе једно на жртву за грех а друго на жртву паљеницу, и очистиће је свештеник пред Господом од течења нечистоте њене.

31

Тако ћете одлучивати синове Израиљеве од нечистота њихових, да не гину с нечистота својих скврнећи шатор мој што је усред њих.

32

То је закон за оног коме тече семе и коме изађе семе кад спава са женом те буде нечист,

33

И за жену кад болује од течења крви своје, и за сваког који болује од течења свог, било мушко или женско, и за човека који би лежао са нечистом.