Језекиљ 48

1

А ово су имена племенима. Од краја према северу, уз пут етлонски како се иде у Емат и Асаренан, на међу дамаштанску на север покрај Емата, од источне стране до западне, Даново, једно.

2

А уз међу Данову, од источне стране до западне, Асирово, једно.

3

А уз међу Асирову, од источне стране до западне, Нефталимово, једно.

4

А уз међу Нефталимову, од источне стране до западне, Манасијино, једно.

5

А уз међу Манасијину, од источне стране до западне, Јефремово, једно.

6

А уз међу Јефремову, од источне стране до западне, Рувимово, једно.

7

А уз међу Рувимову, од источне стране до западне, Јудино, једно.

8

А уз међу Јудину, од источне стране до западне, нека буде принос што ћете принети, двадесет и пет хиљада лаката у ширину, а у дужину као који други део, од источне стране до западне, и светиња да буде усред њега.

9

Принос који ћете принети Господу, нека буде од двадесет и пет хиљада лаката у дужину и од десет хиљада у ширину.

10

И тај ће свети принос бити свештеницима, са севера двадесет и пет хиљада лаката у дужину, а са запада десет хиљада у ширину, и с истока десет хиљада у ширину, а с југа двадесет и пет хиљада у дужину; и светиња Господња да буде усред њега.

11

То ће бити свештеницима посвећеним између синова Садокових који држаше шта сам наредио да се држи и не зађоше као други Левити, кад зађоше синови Израиљеви.

12

Њихов ће бити свети принос од земље, светиња над светињама, уз међе левитске.

13

А Левити да имају уз међе свештеничке двадесет и пет хиљада лаката у дужину, и десет хиљада у ширину; сва дужина да буде двадесет и пет хиљада, а ширина десет хиљада.

14

А од тога ништа да не продају ни промењују, ни да преносе првина земаљских, јер је светиња Господу.

15

А пет хиљада лаката што остаје у ширину према двадесет и пет хиљада биће место посвећено, за град, за насеље, и за подграђа, и град да буде усред њега.

16

А ово да му је мера: са северне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и с јужне стране четири хиљада и пет стотина, и с источне стране четири хиљада и пет стотина, и са западне стране четири хиљада и пет стотина.

17

И подграђе ће бити двеста и педесет лаката са севера, и двеста и педесет с југа, и двеста и педесет с истока, и двеста и педесет са запада.

18

А шта остане у дужину према светом приносу, десет хиљада лаката на исток и десет хиљада на запад, према светом приносу, од тога доходак нека буде храна слугама градским.

19

А слуге које ће служити граду биће из свих племена Израиљевих.

20

Сав овај принос, двадесет и пет хиљада лаката уз двадесет и пет хиљада, четвртаст, принеће у принос свети за достојање граду.

21

А шта остане с обе стране светом приносу и достојању градском, према двадесет и пет хиљада лаката приноса до међе источне, и са запада према двадесет и пет хиљада лаката дуж западне међе према деловима, то да је кнежево; тако ће свети принос и светиња дома бити у среди.

22

А од достојања левитског и од достојања градског, усред оног што је кнежево, између међе Јудине и међе Венијаминове, да је кнежево.

23

А остала племена биће: од источне стране до западне стране Венијаминово, једно;

24

А уз међу Венијаминову, од источне стране до западне, Симеуново, једно;

25

А уз међу Симеунову, од источне стране до западне, Исахарово, једно;

26

А уз међу Исахарову, од источне стране до западне, Завулоново, једно;

27

А уз међу Завулонову, од источне стране до западне, Гадово, једно;

28

А уз међу Гадову с јужне стране, на југ, међа је од Тамара до воде Мериве у Кадису, дуж потока до великог мора.

29

То је земља коју ћете жребом разделити племенима Израиљевим у наследство, и то су им делови, говори Господ Господ.

30

А ово су крајеви граду: са северне стране четири хиљада и пет стотина лаката да буде мера;

31

А врата градска да се назову именима племена Израиљевих, троја врата са севера: једна врата Рувимова, једна врата Јудина, једна врата Левијева;

32

И с источне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Јосифова, једна врата Венијаминова, једна врата Данова;

33

И с јужне стране четири хиљада и пет стотина лаката да буде мера, и троја врата: једна врата Симеунова, једна врата Исахарова, једна врата Завулонова;

34

Са западне стране четири хиљада и пет стотина лаката, и троја врата: једна врата Гадова, једна врата Асирова, једна врата Нефталимова.

35

Унаоколо ће бити осамнаест хиљада лаката, а име ће граду од тог дана бити: Господ је ту.