Пјесма Пјесмама 1

1

Да није био Господ с нама, нека рече Израиљ,

2

Да није био Господ с нама, кад људи усташе на нас,

3

Живе би нас прождрли, кад се распали гнев њихов на нас;

4

Потопила би нас вода, река би покрила душу нашу;

5

Покрила би душу нашу силна вода.

6

Благословен Господ, који нас не даде зубима њиховим да нас растржу!

7

Душа се наша избави као птица из замке ловачке; замка се раскиде, и ми се избависмо.

8

Помоћ је наша у имену Господњем, који је створио небо и земљу.