Приче 31

1

Речи цара Лемуила; сабране речи, којима га је учила мати његова.

2

Шта, сине мој, шта, сине утробе моје, и шта, сине завета мојих?

3

Не дај крепост своју женама, ни путеве своје онима што сатиру цареве.

4

Није за цареве, Лемуило, није за цареве да пију вино, ни за кнезове да пију силовито пиће,

5

Да не би пијући заборавио уредбе, и изменио правицу коме невољнику.

6

Подајте силовито пиће ономе који хоће да пропадне, и вино онима који су тужног срца;

7

Нека се напије и заборави своје сиромаштво, и да се више не сећа своје муке.

8

Отварај уста своја за немога, за ствар свих намењених смрти.

9

Отварај уста своја, суди право, дај правицу невољноме и убогоме.

10

Ко ће наћи врсну жену? Јер вреди више него бисер.

11

Ослања се на њу срце мужа њеног, и добитка неће недостајати.

12

Чини му добро, а не зло, свега века свог.

13

Тражи вуне и лана, и ради по вољи рукама својим.

14

Она је као лађа трговачка, из далека доноси храну своју.

15

Устаје док је још ноћ, даје храну чељади својој и посао девојкама својим.

16

Мисли о њиви, и узме је, од рада руку својих сади виноград.

17

Опасује снагом бедра своја и крепи мишице своје.

18

Види како јој је добра радња, не гаси јој се ноћу жижак.

19

Рукама својим маша се преслице, и прстима својим држи вретено.

20

Руку своју отвара сиромаху, и пружа руке убогоме.

21

Не боји се снега за своју чељад, јер сва чељад њена има по двоје хаљине.

22

Покриваче сама себи гради, тако платно и скерлет одело јој је

23

Зна се муж њен на вратима кад седи са старешинама земаљским.

24

Кошуље гради и продаје, и појасе даје трговцу.

25

Одело јој је крепост и лепота, и осмева се на време које иде.

26

Уста своја отвара мудро и на језику јој је наука блага.

27

Пази на владање чељади своје, и хлеба у лењости не једе.

28

Синови њени подижу се и благосиљају је; муж њен такође хвали је;

29

Многе су жене биле врсне, али ти их надвишујеш све.

30

Љупкост је преварна и лепота ташта; жена која се боји Господа, она заслужује похвалу.

31

Подајте јој од плода руку њених, и нека је хвале на вратима дела њена.