Излазак 6

1

Сад ћеш видети шта ћу учинити Фараону; јер под руком крепком пустиће их, и истераће их из земље своје под руком крепком.

2

Још говори Бог Мојсију и рече му: Ја сам Господ.

3

И јавио сам се Авраму, Исаку и Јакову именом Бог Свемогући, а именом својим, Господ, не бих им познат.

4

И учиних завет свој с њима да ћу им дати земљу хананску, земљу у којој беху дошљаци, у којој живљаху као странци.

5

И чух уздисање синова Израиљевих, које Мисирци држе у ропству, и опоменух се завета свог.

6

Зато кажи синовима Израиљевим: Ја сам Господ, и извешћу вас испод бремена мисирских, и опростићу вас ропства њиховог, и избавићу вас мишицом подигнутом и судовима великим.

7

И узећу вас да ми будете народ, и ја ћу вам бити Бог, те ћете познати да сам ја Господ Бог ваш, који вас изводим испод бремена мисирских.

8

Пак ћу вас одвести у своју земљу, за коју подигох руку своју заклињући се да ћу је дати Авраму, Исаку и Јакову; и даћу вам је у наследство, ја Господ.

9

И Мојсије каза тако синовима Израиљевим; али не послушаше Мојсија од слабости духа свог и од љутог ропства.

10

И Господ рече Мојсију говорећи:

11

Иди, кажи Фараону, цару мисирском, нека пусти синове Израиљеве из земље своје.

12

А Мојсије проговори пред Господом и рече: Ето, синови Израиљеви не послушаше ме, а како ће ме послушати Фараон, кад сам необрезаних усана?

13

Али Господ говори Мојсију и Арону, и заповеди им да иду к синовима Израиљевим и к Фараону, да изведу синове Израиљеве из земље мисирске.

14

Ово су поглавице у домовима отаца својих: синови Рувима, првенца Израиљевог: Енох и Фалуј, Асрон и Хармија; то су породице Рувимове.

15

А синови Симеунови: Јемуило и Јамин и Аод и Ахин и Сар и Саул, син неке Хананејке; то су породице Симеунове.

16

А ово су имена синова Левијевих по породицама њиховим: Гирсон и Кат и Мерарије; а Левије поживе сто и тридесет и седам година.

17

А ово су синови Гирсонови: Ловеније и Семеј по породицама својим.

18

А синови Катови: Амрам и Исар и Хеврон и Озило; а Кат поживе сто и тридесет и три године.

19

А синови Мераријеви: Молија и Мусија. То су породице Левијеве по лозама својим.

20

А Амрам се ожени Јохаведом братучедом својом, и она му роди Арона и Мојсија. А поживе Амрам сто и тридесет и седам година.

21

А синови Исарови беху: Кореј и Нафек и Зехрија.

22

А синови Озилови: Мисаило и Елисафан и Сегрија.

23

А Арон се ожени Јелисаветом кћерју Аминадавовом, сестром Насоновом; и она му роди Надава и Авијуда и Елеазара и Итамара.

24

А синови Корејеви беху: Асир и Елкана и Авијасар. То су породице Корејеве.

25

И Елеазар, син Аронов, ожени се једном од кћери Футилових, и она му роди Финеса. То су поглавице између отаца левитских по својим породицама.

26

То је Арон и Мојсије, којима рече Господ: Изведите синове Израиљеве из земље мисирске у четама њиховим.

27

То су који говорише Фараону, цару мисирском, да изведу синове Израиљеве из Мисира; то је Мојсије и то је Арон.

28

И кад Господ говораше Мојсију у земљи мисирској,

29

Рече Господ Мојсију говорећи: Ја сам Господ; кажи Фараону цару мисирском све што сам ти казао.

30

И Мојсије рече пред Господом: Ево сам необрезаних усана, па како ће ме послушати Фараон?