Излазак 27

1

И начини олтар од дрвета ситима, пет лаката у дужину и пет лаката у ширину, четвороугласт да буде олтар, три лакта висок.

2

И на четири угла начини му рогове, из њега да излазе рогови, и оковаћеш га у бронзу.

3

И начинићеш му лонце за пепео и лопатице и котлиће и виљушке и машице; све му посуђе начини од бронзе.

4

И начини му решетку од бронзе као мрежу, и начини у решетке четири биочуга од бронзе на четири угла њена.

5

И метни је испод олтара унаоколо, да буде решетка до средине олтара.

6

Начини и полуге олтару, полуге од дрвета ситима, и окуј их у бронзу.

7

И полуге да се провуку кроз биочуге, да буду полуге с две стране олтару, кад се носи.

8

Начинићеш га од дасака да буде изнутра шупаљ; као што ти је показано на гори тако нека начине.

9

И начинићеш трем шатору на јужној страни; завеси трему да буду од танког платна узведеног, сто лаката у дужину на једној страни.

10

И двадесет ступова и под њих двадесет стопица од бронзе, а куке на ступовима и пасови њихови од сребра.

11

Тако и са западне стране да буду завеси сто лаката дуги, и двадесет ступова и двадесет стопица од бронзе, на ступовима куке и њихови пасови од сребра.

12

А ширина ће трему имати са западне стране завесе од педесет лаката, десет ступова за њих и десет стопица под њих.

13

А на предњој страни према истоку биће трем широк педесет лаката.

14

Од петнаест лаката нека буду завеси на једној страни, и за њих три ступа и три стопице под њих;

15

На другој страни завеси од петнаест лаката, и три ступа за њих и три стопице под њих.

16

А над вратима од трема завес од двадесет лаката од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног, везен, и четири ступа за њ, и под њих четири стопице.

17

Сви ступови у трему унаоколо да буду опасани сребром, и куке да су им сребрне а стопице од бронзе.

18

У дужину ће трем имати сто лаката, у ширину педесет свуда, а у висину пет лаката, да буде од танког платна узведеног, а стопице од бронзе.

19

Све посуђе у шатору за сваку службу, и све коље у њему и све коље у трему да буде од бронзе.

20

И ти заповеди синовима Израиљевим да ти донесу уља маслиновог чистог цеђеног за видело, да би жишци горели свагда.

21

У шатору од састанка пред завесом, који ће заклањати сведочанство, нека их Арон и синови његови спремају да горе од вечера до јутра пред Господом. То нека је уредба вечна коленима њиховим међу синовима Израиљевим.