Излазак 26

1

А шатор ћеш начинити од десет завеса од танког платна узведеног и од порфире и од скерлета и од црвца; и по њима да буду везени херувими.

2

Један завес нека буде двадесет и осам лаката дуг и четири лакта широк; сви завеси да буду једне мере.

3

Пет завеса нека се састављају један с другим, и пет других завеса нека се састављају један с другим.

4

И начини петље од порфире по крају једног завеса, где ће се крајеви састављати, и тако начини по крају другог завеса, где ће се крајеви састављати.

5

Педесет петаља начини на једном завесу, а педесет петаља начини на крају другог завеса, где ће се састављати с другим, а петље да буду једна према другој.

6

И начини педесет кука од злата, да запнеш завесе један за други кукама, и тако ће бити шатор један.

7

И начини завесе од кострети за наслон над шатором; једанаест таквих завеса начини.

8

Завес један нека буде тридесет лаката дуг, а широк четири лакта; тих једанаест завеса да су једне мере.

9

И састави пет завеса заједно, а шест осталих заједно, на двоје ћеш превити шести завес с предње стране наслону.

10

И начини педесет петаља на стражњем крају првог завеса, где ће се састављати, а педесет петаља на крају другог завеса, где ће се састављати.

11

И начини кука бронзаних педесет, и запни куке на петље, и састави наслон, да буде једно.

12

А што је више у завеса на наслону, половина завеса што претиче, нека виси на стражњој страни шатору.

13

И лакат с једне стране а лакат с друге стране што има више у дужину у завеса на наслону, нека виси шатору са стране и тамо и амо, да га заклања.

14

И начини покривач наслону од кожа овнујских црвених обојених, и сврх њега покривач од кожа јазавичијих.

15

И начини за шатор даске од дрвета ситима, које ће стајати право.

16

Десет лаката нека буде свака даска дуга а подруг лакта широка.

17

Два чепа нека буду на дасци, један према другом наједнако; тако начини на свакој дасци за шатор.

18

Тако начини даске за шатор, двадесет дасака на јужној страни.

19

А под двадесет дасака начини четрдесет стопица од сребра: две стопице под једну даску за два чепа њена, и две стопице под другу даску за два чепа њена.

20

А на другој страни шатора према северу двадесет дасака.

21

Са четрдесет стопица сребрних, две стопице под једну даску и две стопице под другу даску.

22

А на западној страни шатора начини шест дасака,

23

И две даске на два угла од шатора.

24

И оне нека се састављају оздо и нека се састављају озго биочугом; тако нека буде у обе које ће бити на оба угла.

25

Тако ће бити осам дасака са стопицама сребрним, са шеснаест стопица, две стопице под једну даску, а две стопице под другу даску.

26

И начини преворнице од дрвета ситима, пет за даске на једној страни шатора,

27

И пет преворница за даске на другој страни шатора, и пет преворница за даске на западној страни шатора до оба угла.

28

А средња преворница да иде преко среде дасака од једног краја до другог.

29

А даске окуј златом, и биочуге им начини од злата, да се кроз њих провуку преворнице, а и преворнице окуј златом.

30

Тако ћеш подигнути шатор по слици која ти је показана на гори.

31

И начини завес од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног, и по њему нека буду везени херувими.

32

И обеси га о четири ступа од дрвета ситима, окована златом, са кукама златним, на четири стопице сребрне.

33

И обеси завес о куке, и унеси за завес ковчег од сведочанства, да вам завес раставља светињу од светиње над светињама.

34

И метни заклопац на ковчег од сведочанства у светињи над светињама.

35

И намести сто пред завес а свећњак према столу на јужној страни шатора, да сто стоји на северној страни.

36

И на врата наслону начинићеш завес од порфире и од скерлета и од црвца и од танког платна узведеног, везен;

37

И за тај завес начинићеш пет ступова од дрвета ситима, које ћеш оковати златом, са кукама златним, и салићеш за њих пет стопица од бронзе.