Псалми 98

1

Појте Господу песму нову, јер учини чудеса. Поможе Му десница Његова и света мишица Његова.

2

Јави Господ спасење своје, пред народима откри правду своју.

3

Опомену се милости своје и верности своје к дому Израиљевом. Видеше сви крајеви земаљски спасење Бога нашег.

4

Радуј се Господу, сва земљо; певајте, покликујте и попевајте!

5

Ударајте Господу у гусле, у гусле и с гласом псаламским.

6

У трубе и рогове затрубите пред царем Господом.

7

Нека пљеска море и шта је у њему, васиљена и који у њој живе;

8

Реке нека пљескају рукама; скупа горе нек се радују

9

Пред лицем Господњим; јер иде да суди земљи; судиће васиљеној праведно, и народима верно.