Псалми 8

1

Господе, Господе наш! Како је величанствено име Твоје по свој земљи! Подигао си славу своју више небеса.

2

У устима мале деце и која сисају чиниш себи хвалу насупрот непријатељима својим, да би учинио да замукне непријатељ и немирник.

3

Кад погледам небеса Твоја, дело прста Твојих, месец и звезде, које си Ти поставио;

4

Шта је човек, те га се опомињеш, или син човечји, те га полазиш?

5

Учинио си га мало мањег од анђела, славом и чашћу венчао си га;

6

Поставио си га господарем над делима руку својих, све си метнуо под ноге његове,

7

Овце и волове све, и дивље звериње,

8

Птице небеске и рибе морске, шта год иде морским путевима.

9

Господе, Господе наш! Како је величанствено име Твоје по свој земљи!