Псалми 47

1

Сви народи, запљескајте рукама, покликните Богу гласом радосним.

2

Јер је Вишњи Господ страшан, цар велики над свом земљом.

3

Покори нам народе и племена под ноге наше.

4

Избра нам достојање наше, красоту Јакова, који Му омиле.

5

Иде Бог уз подвикивање, Господ уз глас трубни.

6

Појте Богу, појте; појте цару нашем, појте;

7

Јер је Бог цар од све земље, појте песму.

8

Бог царује над народима; Бог седи на светом престолу свом.

9

Кнезови народни састављају се с народом Бога Аврамовог. Јер су штитови земаљски Божији. Да је узвишен!