Псалми 148

1

Хвалите Господа на небесима, хвалите Га на висини.

2

Хвалите Га, сви анђели Његови, хвалите Га, све војске Његове!

3

Хвалите Га, сунце и месече, хвалите Га, све звезде сјајне!

4

Хвалите Га, небеса над небесима и водо над небесима!

5

Нека хвале име Господње, јер Он заповеди и створише се.

6

Постави их засвагда и зававек, даде наредбу, која неће проћи.

7

Хвалите Господа на земљи, велике рибе и све бездане;

8

Огањ и град, снег и магла, ветар силни, који извршује реч Његову.

9

Горе и сви хумови, родна дрвета и сви кедри,

10

Звери и сва стока, бубине и птице крилате,

11

Цареви земаљски и сви народи, кнезови и све судије земаљске,

12

Момци и девојке, старци и деца

13

Нека хвале име Господње; јер је само Његово име узвишено, слава Његова на земљи и на небу.

14

Он је узвисио рог народа свог, славу свих светаца својих, синова Израиљевих, народа који је близу Њега.