Немија 10

1

А који запечатише беху ови: Немија Тирсата, син Ахалијин, и Седекија,

2

Серај, Азарија, Јеремија,

3

Пасхор, Амарија, Малхија,

4

Хатус, Севанија, Малух,

5

Харим, Меримот, Овадија,

6

Данило, Гинетон, Варух,

7

Месулам, Вија, Мијамин,

8

Мазија, Вилгај, Семаја; то беху свештеници;

9

А Левити: Исус син Азанијин Винуј између синова Инададових, Кадмило,

10

И браћа њихова: Севанија, Одија, Келита, Фелаја, Анана,

11

Миха, Реов, Асавија,

12

Захур, Серевија, Севнија,

13

Одија, Ваније, Венинуј;

14

Главари народни: Фарос, Фат-Моав, Елам, Затуј, Ваније,

15

Вуније, Азгад, Вивај,

16

Адонија, Вигвај, Адин,

17

Атир, Језекија, Азур,

18

Одија, Асум, Висај,

19

Ариф, Анатот, Навај,

20

Магфија, Месулам, Езир,

21

Месизавеило, Садок, Јадва,

22

Фелатија, Анан, Анаја,

23

Осија, Ананија, Асув,

24

Лоис, Филеја, Совик,

25

Реум, Асавана, Маија,

26

Ахија, Анана, Ганан,

27

Малух, Харим, Вана.

28

И остали народ, свештеници, Левити, вратари, певачи, нетинеји и сви који се одвојише од народа земаљских к закону Божјем, жене њихове, синови њихови и кћери њихове, сви који знаху и разумеваху,

29

Присташе с браћом својом, главарима својим, и дођоше те се заклеше и клетвом завезаше да ходимо по закону Божијем, који је дат преко Мојсија, слуге Божијег, и да држимо и извршујемо све заповести Господа Бога свог и законе Његове и уредбе Његове.

30

И да не дајемо кћери својих народима земаљским, нити кћери њихових да узимамо за синове своје.

31

И од народа земаљских који донесу трг или какву год храну у суботу на продају, да не узимамо у суботу ни у други свети дан, и да остављамо седме године да почива земља и опраштамо сваки дуг.

32

И постависмо себи уредбу да дајемо сваке године трећину сикла на службу у дом Бога свог:

33

На хлебове постављене, на дар свагдашњи и жртву паљеницу свагдашњу за суботе, за младине и за празнике, и на светињу и на жртве за грех да се очишћа Израиљ, и на свако дело у дому Бога нашег.

34

И бацасмо жреб за свештенике и Левите и народ ради ношења дрва да се доноси у дом Бога нашег по домовима отаца наших на време од године до године, да гори на олтару Господа Бога нашег, како пише у закону;

35

И да доносимо првине од земље своје и првине од сваког рода од сваког дрвета од године до године у дом Господњи;

36

И првенце од синова својих и стоке своје, како пише у закону, и првенце од говеда својих и од оваца својих да доносимо у дом Бога свог свештеницима који служе у дому Бога нашег;

37

И првине теста свог и приносе своје и род од свих дрвета, вино и уље да доносимо свештеницима у клети дома Бога свог, и Левитима десетак од земље своје, и Левити да узимају десетак по свим местима где урадимо;

38

И да буде свештеник, син Аронов с Левитима кад Левити узимају десетак, и да Левити доносе десетак од десетка у дом Бога нашег, у клети, у спреме његове.

39

Јер у те клети дужни су синови Израиљеви и Левити доносити принос од жита, од вина и уља, где су свети судови, и свештеници који служе, и вратари и певачи, да не остављамо дом Бога свог.