1 Дневника 8

1

А Венијамин роди Велу првенца свог, Асвила другог, и Ару трећег,

2

Ноја четвртог, и Рафу петог.

3

А синови Велини беху: Адар и Гира и Авијуд,

4

И Ависија и Наман и Ахоја,

5

И Гира и Сефуван и Урам.

6

А ови беху синови Ехудови, беху поглавари домова отачких онима који живљаху у Гаваји, те их преселише у Манахат:

7

Наман и Ахија и Гира, он их пресели; и роди Узу и Ахијуда.

8

А Сарајим, пошто их посла, роди синове у земљи моавској с Усимом и Варом женама својим.

9

Роди с Одесом, женом својом Јовава и Сивију и Мису и Малхама,

10

И Јеуса и Сахију и Мирму; ти беху синови његови, поглавари домова отачких.

11

А с Усимом роди Авитова и Елфала.

12

И синови Елфалови беху: Евер и Мисам и Самед; он сазида Онан и Лод и села његова;

13

И Верија и Сема, који беху поглавари домова отачких онима који живљаху у Ејалону; он испираше становнике гатске;

14

А Ахио, Сасак и Јеремот,

15

И Зевадија и Арад и Адер,

16

И Михаило и Јеспа и Јоха беху синови Веријини;

17

А Завадија и Месулам и Езекије и Евер,

18

И Исмерај и Језлија и Јовав беху синови Елфалови;

19

А Јаким и Зихрије и Зивдије,

20

И Елинај и Зилтај и Елило,

21

И Адаја и Вераја и Симрат беху синови Семини;

22

А Јесван и Евер и Елило,

23

И Авдон и Зихрије и Анан,

24

И Ананија и Елам и Антонија,

25

И Јефедија и Фануило беху синови Сасакови;

26

А Самсерај и Сеарија и Готолија,

27

И Јересија и Илија и Зихрије беху синови Јероамови.

28

То беху поглавари домова отачких по породицама својим, и наставаху у Јерусалиму.

29

А у Гаваону наставаше отац Гаваону; а жени му беше име Маха.

30

А син првенац његов беше Авдон, па Сур и Кис и Вал и Надав,

31

И Гедор и Ахијо и Захер,

32

И Миклот, који роди Симеју. И они живљаху према браћи својој у Јерусалиму с браћом својом.

33

А Нир роди Киса; а Кис роди Саула; а Саул роди Јонатана и Малхисуја и Авинадава и Есвала.

34

А син Јонатанов беше Меривал; а Меривал роди Миху;

35

А Мишини синови беху: Фитон и Малех и Тареја и Ахаз.

36

А Ахаз роди Јоаду; а Јоада роди Алемета и Азмавета и Зимрија. А Зимрије роди Мосу;

37

А Моса роди Винеју; а његов син беше Рафа, а његов син Елеаса, а његов син Асило.

38

А Асило имаше шест синова, којима су имена: Азрикам, Вохеруј и Исмаило и Сеарија, и Овадија и Анан. Ти сви беху синови Асилови.

39

А синови Исека брата његовог: Улам првенац му, Јеус други, и Елифелет трећи.

40

И беху синови Уламови јунаци, који натезаху лук, и имаху много синова и унука, сто и педесет. Сви ти беху од синова Венијаминових.