1 Дневника 3

1

А ово су синови Давидови који му се родише у Хеврону: првенац Амнон од Ахиноаме Језраељанке, други Данило од Авигеје Кармилке,

2

Трећи Авесалом, син Махе кћери Талмаја цара гесурског, четврти Адонија, син Агитин,

3

Пети Сефатија од Авитале, шести Итрам од Егле, жене његове.

4

Шести му се роди у Хеврону, где царова седам година и шест месеци, а тридесет и три царова у Јерусалиму.

5

А ови му се родише у Јерусалиму: Самаја и Совав и Натан и Соломун, четири, од Витсавеје кћери Амилове.

6

И Јевар и Елисама и Елифалет,

7

И Нога и Нефег и Јафија,

8

И Елисама и Елијада и Елифелет, девет,

9

Све синови Давидови осим синова иноча његових и осим Тамаре, сестре његове.

10

А син Соломунов беше Ровоам, а његов син Авија, а његов син Аса, а његов син Јосафат,

11

А његов син Јорам, а његов син Охозија, а његов син Јоас.

12

А његов син Амасија, а његов син Азарија, а његов син Јотам,

13

А његов син Ахаз, а његов син Језекија, а његов син Манасија,

14

А његов син Амон, а његов син Јосија.

15

А синови Јосијини: првенац Јоанан, други Јоаким, трећи Седекија, четврти Салум.

16

А синови Јоакимови: Јехонија син му, и његов син Седекија.

17

А синови Јехоније сужња: Салатило син му.

18

А његови синови Малхирам и Федаја и Сенасар, Јекамија, Осама и Недавија.

19

А синови Федајини: Зоровавељ и Симеј; а синови Зоровавељеви: Месулам и Ананија и сестра им Селомета.

20

А синови Месуламови: Асува и Оило и Варахија и Асадија и Јусавесед, пет.

21

А синови Ананијини: Фелатија и Јесаја, синови Рефајини, синови Арнанови, синови Овадијини, синови Сеханијини.

22

А синови Сеханијини: Семаја, и синови Семајини: Хатуш и Игеал и Варија и Неарија и Сафат, шест.

23

А синови Неаријини: Елиоинај и Језекија и Азрикам, три.

24

А синови Елионајеви: Одаја и Елијасив и Фелаја и Акув и Јоанан и Далаја и Анан, седам.