1 Дневника 27

1

А синови Израиљеви по свом броју, главари домова отачких, хиљадници и стотиници и управитељи њихови, служаху цару у сваком послу у редовима, који долажаху и одлажаху од месеци до месеци, сваког месеца у години; а у сваком реду беше их двадесет и четири хиљаде.

2

Над првим редом првог месеца беше Јасовеам, син Завдилов, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

3

Од синова Фаресових беше поглавар над свим старешинама у војсци првог месеца.

4

А над редом другог месеца беше Додај Ахошанин, и војвода у његовом реду беше Миклот; и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

5

Трећи војвода трећег месеца беше Венаја, син Јодаја свештеника, поглавар; и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

6

Овај Венаја беше јунак међу тридесеторицом и над тридесеторицом; и над редом његовим беше Амнизавад, син му.

7

Четврти, четвртог месеца Асаило брат Јоавов, а за њим Зевадија син му; и у реду његовом беше двадесет и четири хиљаде.

8

Пети, петог месеца, поглавар Самут Језрајанин, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

9

Шести, шестог месеца, Ира син Икисов Текујанин, а у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

10

Седми, седмог месеца, Хелис Фелоњанин од синова Јефремових, а у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

11

Осми, осмог месеца, Сивехај Хусаћанин од синова Зариних, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

12

Девети, деветог месеца, Авијезер Анатоћанин од синова Венијаминових, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

13

Десети, десетог месеца, Марај Нетофаћанин од синова Зариних, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

14

Једанаести, једанаестог месеца, Венаја Фаратоњанин од синова Јефремових, и у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

15

Дванаести, дванаестог месеца, Хелдај Нетофаћанин од Готонила, а у његовом реду беше двадесет и четири хиљаде.

16

А над племенима Израиљевим беху: над племеном Рувимовим кнез Елијезер син Зихријев; над Симеуновим Сефатија син Масин;

17

Над Левијевим Асавија син Кемуилов; над Ароновим Садок;

18

Над Јудиним Елиуј од браће Давидове; над Исахаровим Амрије син Михаилов;

19

Над Завулоновим Исмаја син Овадијин; над Нефталимовим Јеримот син Азрилов;

20

Над синовима Јефремовим Исус син Азазијев; над половином племена Манасијиног Јоило син Федајин;

21

Над другом половином племена Манасијиног у Галаду Идо син Захаријин; над Венијаминовим Јасило син Авениров;

22

Над Дановим Азареило син Јероамов. То беху кнезови племена Израиљевих.

23

А не изброја Давид оних који имаху мање од двадесет година, јер Господ беше рекао да ће умножити синове Израиљеве као звезде небеске.

24

Јоав, син Серујин поче бројати, али не доврши; јер дође гнев Божји за то на Израиља; зато тај број не дође у књигу о цару Давиду.

25

Над благом царевим беше Азмавет, син Адилов, а над благом по земљи, по градовима и по селима и по кулама Јонатан, син Озијин.

26

А над ратарима, који рађаху земљу, беше Езрије, син Хелувов;

27

А над виноградарима Симеј Рамаћанин; а над родом виноградским и над пивницама Завдије Сифмејин;

28

А над маслинама и смоквама по пољима Вал-Анан Гедеранин; а над уљем Јоас;

29

Над говедима што пасаху у Сарону Ситрај Сароњанин, а над говедима по долинама Сафат Адлајев;

30

Над камилама Овил Исмаиљац; над магарцима Једаја Мероноћанин;

31

А над овцама Јазиз Агарејин. Сви ови беху настојници над благом цара Давида.

32

А Јонатан, стриц Давидов беше саветник, мудар човек и књижевник; он и Јехило син Ахмонијев беху са синовима царевим.

33

И Ахитофел беше саветник царев, и Хусај Архијанин пријатељ царев.

34

А после Ахитофела беше Јодај, син Венајин и Авијатар, а војвода царев беше Јоав.