Библе Селецтион
Стари завет
Нови завет
Српска Библија (Cyrillic) DK 1865

1 Дневника 25

1

И одвоји Давид с војводама за службу синове Асафове и Еманове и Једутунове, који ће пророковати уз гусле и псалтире и кимвале; и бише између њих избројани људи за посао у својој служби:

2

Од синова Асафових: Захур и Јосиф и Нетанија и Асарила, синови Асафови, под руком Асафа, који пророковаше по наредби царевој;

3

Од Једутуна: шест синова Једутунових: Гедалија и Сорије и Јесаија, Асавија и Мататија и Симеј под руком оца свог Једутуна, који пророковаше уз гусле хвалећи и славећи Господа;

4

Од Емана: синови Еманови: Вукија, Матанија, Озило, Севуило и Јеримот, Ананија и Ананије, Елијата, Гидалтија и Ромамти-Езер, Јосвекаса, Малотије, Отир и Мазиот.

5

Ти сви беху синови Емана видеоца царевог у речима Божијим да се узвишује рог; јер Бог даде Еману четрнаест синова и три кћери.

6

Сви они беху под руком оца свог певајући у дому Господњем уз кимвале и псалтире и гусле, за службу у дому Божијем, како цар наређиваше Асафу и Једутуну и Еману.

7

И беше их на број с браћом њиховом обученом песмама Господњим, двеста и осамдесет и осам, самих вештака.

8

И бацише жреб за службу своју, мали као велики, учитељ као ученик;

9

И паде први жреб за Асафа на Јосифа, други на Гедалију с браћом и синовима његовим, њих дванаест;

10

Трећи на Захура, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

11

Четврти на Исерија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

12

Пети на Нетанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

13

Шести на Вукију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

14

Седми на Јесарилу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

15

Осми на Јесаију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

16

Девети на Матанију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

17

Десети на Симеја, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

18

Једанаести на Азареила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

19

Дванаести на Асавију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

20

Тринаести на Савуила, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

21

Четрнаести на Мататију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

22

Петнаести на Јеремота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

23

Шеснаести на Ананију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

24

Седамнаести на Јосвекасу, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

25

Осамнаести на Ананија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

26

Деветнаести на Малотија, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

27

Двадесети на Елијату, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

28

Двадесет први на Отира, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

29

Двадесет други на Гидалтију, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

30

Двадесет трећи на Мазиота, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

31

Двадесет четврти на Ромамти-Езера, синове његове и браћу његову, њих дванаест;

Serbian Bible (Cyrillic) DK 1865
Public Domain: (Cyrillic) Daničić-Karadžić 1865