1 Дневника 2

1

Ово су синови Израиљеви: Рувим, Симеун, Левије и Јуда, Исахар и Завулон,

2

Дан, Јосиф и Венијамин, Нефталим, Гад и Асир.

3

Синови Јудини: Ир и Авнан и Сила; та му три роди кћи Сувина Хананејка; али Ир првенац Јудин беше неваљао пред Господом, те га уби.

4

А Тамара, снаха његова роди му Фареса и Зару. Свега пет беше синова Јудиних.

5

Синови Фаресови: Есрон и Амул.

6

А синови Зарини: Зимрије и Етан и Еман и Халкол и Дара; свега пет.

7

И синови Хармијини: Ахан, који смути Израиља огрешивши се о ствари проклете.

8

А синови Етанови: Азарија.

9

А синови Есронови, што му се родише: Јерамеило и Арам и Халев.

10

А Арам роди Аминадава, а Аминадав роди Насона, кнеза синова Јудиних;

11

А Насон роди Салмона; а Салмон роди Воза;

12

А Воз роди Овида; а Овид роди Јесеја;

13

А Јесеј роди првенца свог Елијава, и Авинадава другог и Саму трећег,

14

Натанаила четвртог, Радаја петог,

15

Осема шестог, Давида седмог,

16

И сестре му Серују и Авигеју. А синови Серујини беху Ависај и Јоав и Асаило, тројица.

17

А Авигеја роди Амасу; а отац Амасин беше Јетер Исмаиљац.

18

А Халев син Есронов роди с Азувом женом својом и с Јериотом синове, и синови му беху Јесер и Совав и Ардон.

19

А кад умре Азува, Халев се ожени Ефратом, која му роди Ора;

20

А Ор роди Урију, а Урија роди Веселеила.

21

Потом отиде Есрон ка кћери Махира оца Галадовог, и ожени се њом кад му беше шездесет година, и она му роди Сегува.

22

А Сегув роди Јаира, који имаше двадесет и три града у земљи галадској.

23

Јер узе Гесурејима и Сирцима села Јаирова и Кенат са селима његовим, шездесет градова. То све узеше синови Махира, оца Галадовог.

24

И кад умре Есрон у Халев-Ефрати, жена Есронова Авија роди му Асхора оца Текујанима.

25

А синови Јерамеила првенца Есроновог беху: првенац Арам, па Вуна и Орем и Осем и Ахија.

26

Имаше и другу жену Јерамеило, по имену Атару, она је мати Онамова.

27

А синови Арама првенца Јерамеиловог беху: Мас и Јамин и Екер.

28

И синови Онамови беху: Самај и Јадај; а синови Самајеви: Надав и Ависур.

29

И име жени Ависуровој беше Авихаила, која му роди Авана и Молоида.

30

А синови Надавови: Селед и Апаим; али Селед умре без деце.

31

А синови Апаилови: Јесеј; а синови Јесејеви: Сисан, и кћи Сисанова Алаја.

32

А синови Јадаја брата Самајевог: Јетер и Јонатан; али Јетер умре без деце.

33

А синови Јонатанови: Фалет и Заза. Ти беху синови Јерамеилови.

34

А Сисан не имаше синове него кћери; и имаше Сисан слугу Мисирца по имену Јарају.

35

Зато Сисан даде кћер своју Јараји, слузи свом за жену; а она му роди Атаја.

36

А Атај роди Натана; а Натан роди Завада;

37

А Завад роди Ефлата; а Ефлат роди Овида;

38

А Овид роди Јуја; а Јуј роди Азарију;

39

А Азарија роди Хелиса; а Хелис роди Елеасу;

40

А Елеаса роди Сисамаја; а Сисамај роди Салума;

41

А Салум роди Јекамију; а Јекамија роди Елисама.

42

А синови Халева брата Јерамеиловог беху: Миса првенац његов, отац Зифејима; па синови Марисе оца Хевроновог.

43

А синови Хевронови: Кореј и Тафуја и Рекем и Сема.

44

А Сема роди Рама оца Јоркоамовог; а Рекем роди Самаја.

45

А син Самајев беше Маон, а тај Маон би отац Вет-Суру.

46

И Гефа иноча Халевова роди Харана и Мосу и Газеса.

47

А синови Јадајеви: Ригем и Јотам и Гисан и Фелет и Гефа и Сагаф.

48

Маха иноча Халевова роди Севера и Тирхану.

49

Роди и Сагафа оца Мадманцима и Севу оца Махвинцима и Гавајанима; а кћи Халевова беше Ахса.

50

Ово беху синови Халева сина Ора првенца Ефратиног; Совал отац Киријат-Јариму,

51

Салма отац Витлејему, Ареф отац Вет-Гадеру.

52

А имаше синове Совал отац Киријат-Јариму: Ароја и Аси-Аменухота.

53

А породице Киријат-јаримске беху: Јетрани и Фућани и Сумаћани и Мисрајани. Од њих изиђоше Сараћани и Естаољани.

54

Синови Салмини: Витлејемци и Нетофаћани, Атароћани од дома Јоавовог, и Зорани, половина Манахаћана,

55

И породице писарске у Јавису, Тираћани, Симеаћани, Сухаћани; то су Кенеји, који се народише од Емата, оца дома Рихавовог.