1 Дневника 1

1

Адам, Сит, Енос,

2

Кајинан, Малелеило, Јаред,

3

Енох, Матусал, Ламех,

4

Ноје, Сим, Хам и Јафет.

5

Синови Јафетови: Гомер и Магог и Мадај и Јаван и Товел и Мосох и Тирас.

6

А синови Гомерови: Асхенас и Рафат и Тогарма.

7

А синови Јаванови: Елиса и Тарсис, Китим и Доданим,

8

А синови Хамови: Хус и Мисраим, Фут и Ханан.

9

А синови Хусови: Сава и Авила и Савата и Регма и Саватака. А синови Регмини: Сава и Дедан.

10

И Хус роди Неврода. Он први би силан на земљи.

11

А Мисраим роди Лудеје и Анамеје и Леавеје и Нафтухеје,

12

И Патросеје и Хаслухеје, од којих изиђоше Филистеји и Кафтореји.

13

А Ханан роди Сидона првенца свог, и Хета,

14

И Јевусеје и Амореје и Гергесеје,

15

И Јевеје и Арукеје и Асенеје,

16

И Арвадеје и Самареје и Аматеје.

17

Синови Симови: Елам и Асур и Арфаксад и Луд и Арам и Уз и Ул и Гетер и Месех.

18

А Арфаксад роди Салу, а Сала роди Евера.

19

А Еверу се родише два сина; једном беше име Фалек, јер се у његово време раздели земља; а име брату његовом Јектан.

20

А Јектан роди Алмодада и Салефа и Асармота и Јараха,

21

И Адорама и Узала и Диклу,

22

И Евала и Авимаила и Саву,

23

И Офира и Евилу и Јовава: ти сви беху синови Јектанови.

24

Сим, Арфаксад, Сала,

25

Евер, Фалет, Рагав,

26

Серух, Нахор, Тара,

27

Аврам, то је Авраам.

28

Синови Аврамови: Исак и Исмаило.

29

Ово је племе њихово: првенац Исмаилов Навајот, па Кидар и Авдеило и Мивсам.

30

Мисма и Дума, Маса, Адад и Тема,

31

Јетур, Нафис и Кедма; то су синови Исмаилови.

32

А синови Хетуре, иноче Аврамове: она роди Земрана и Јоксана и Мадана и Мадијана и Јесвока и Суја. А синови Јоксанови: Сава и Дедан.

33

А синови Мадијанови: Гефа и Ефер и Енох и Авида и Елдага. Ти сви беху синови Хетурини.

34

Тако Аврам роди Исака; а синови Исакови беху Исав и Израиљ.

35

Синови Исавови: Елифас, Рагуило и Јеус и Јеглом и Кореј.

36

Синови Елифасови: Теман и Омар, Софар и Готом, Кенез и Тамна и Амалик.

37

Синови Рагуилови: Нахат, Зара и Сома и Моза.

38

А синови Сирови: Лотан и Совал и Севегон и Ана и Дисон и Есер и Дисан.

39

А синови Лотанови: Хорије и Емам; а сестра Лотанова Тамна.

40

Синови Совалови: Елан и Манахат и Евал, Сефија и Онам. А синови Севегонови: Аије и Ана.

41

Синови Анини: Дисон, и синови Дисонови Амрам и Асван и Итран и Харан.

42

Синови Есерови: Валан и Заван и Јакан. Синови Дисанови: Уз и Аран.

43

А ово су цареви који цароваше у земљи едомској пре него се зацари цар над синовима Израиљевим: Валак син Веоров, а граду му беше име Денава.

44

А кад умре Валак, зацари се на његово место Јовав, син Зарин од Восоре.

45

А кад умре Јовав, зацари се на његово место Асом од земље темановске.

46

А кад умре Асом, зацари се на његово место Адад син Варадов, који исече Мадијане у пољу моавском; а граду му беше име Гетем.

47

А кад умре Адад, зацари се на његово место Самада из Масекаса.

48

А кад умре Самада, зацари се на његово место Саул из Ровота на реци.

49

А кад умре Саул, зацари се на његово место Валенон, син Аховоров.

50

А кад умре Валенон, зацари се на његово место Адад; а град му се зваше Фогор, а жени му беше име Метевеила кћи Матраиде, кћери Мезовове.

51

А кад умре Адад, насташе кнезови у едомској: кнез Тамна, кнез Алва, кнез Јетет,

52

Кнез Оливема, кнез Ила, кнез Финон,

53

Кнез Кенез, кнез Теман, кнез Мивсар,

54

Кнез Магедило, кнез Ирам. То беху кнезови едомски.